If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:31

Thuyết minh video

Hãy so sánh biểu thức ở hai vế của dấu chấm hỏi. Vậy ở vế trái của dấu chấm hỏi, thầy có 7,907. Nó là 7,000 cộng 900 cộng 7, tức là bằng 7,907. Giờ hãy so sánh với cái ta có ở vế phải của dấu chấm hỏi. Ở vế phải, ta có 7,000 cộng 970, tức là 7,970. Hay nếu ta muốn khai triển nó ra, ta có thể viết là 7,000 cộng 900 cộng 70, tiếp theo ta có 0 đơn vị. Vậy nếu ta so sánh từng hàng giá trị, ta có 7,000 ở cả hai bên. Hàng ngàn giống như nhau. Ta có cùng số hàng trăm. Ta có 9 trăm. Nhưng ở đây là không có hàng chục nào, ta chỉ có một số 7. Và ở đây ta không có đơn vị vào, nhưng ta có 70. Rõ ràng là 70 lớn hơn 7. Vậy số nằm ở bên phải lớn hơn số nằm ở bên trái, hay số nằm ở bên trái nhỏ hơn số nằm ở bên phải. Thầy luôn nhớ tới kí hiệu nhỏ hơn vì nó chỉ vào con số nhỏ hơn, hay cả hai kí hiệu này đều chỉ vào con số nhỏ hơn. Vậy cái ở đây có nghĩa là lớn hơn. Các em có số lớn hơn ở bên trái. Đây là nhỏ hơn. Các em có số nhỏ hơn nằm ở bên trái. Vậy chúng ta sẽ chọn nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn cái kia.