If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:58

Thuyết minh video

[Nói đến việc] So sánh 98 989 và 98 899 Để chúng ta muốn so sánh hai số này và để làm điều đó, trước tiên hãy suy nghĩ về ý nghĩa của những con số này. Những con số này thực sự có ý nghĩa gì? Đầu tiên hãy nhìn vào số chúng tôi ở bên trái chúng ta có số 9 ngoài cùng bên phải hay trong giá trị hàng đơn vị đó có nghĩa là giá trị nó có nghĩa là 9 đơn vị bên cạnh số này, ta có một số 8 trong giá trị hàng chục như vậy có 8 hàng chục hay 80 2 số bên phải đây là 89 giống như 80 cộng 9 bên cạnh 8, ta có 1 số 9 trong hàng trăm vì vậy, chúng ta có thể thấy 989 giống như 900 cộng 80 cộng 9 và hãy tiếp tục, hoàn thành hai số cuối cùng này chúng ta có 8 trong hàng nghìn và cuối cùng, số 9 trong vị trí hàng chục nghìn có nghĩa là 9 chục nghìn hay 90 000 vì vậy, 98 989 giống như 90 000 + 8 000 + 900+ 80+ 9 Giá trị của chữ số trong những vị trí này bây giờ có vẻ quan trọng nhất nếu chúng ta đang quyết định một số lớn là như thế nào? Một trong đó những ảnh hưởng lớn nhất trong kích thước của những con số của chúng ta à? Và đáp án là tất cả số bên trái sang bất kể vị trí hàng của hàng xa nhất bên trái là vị trí lớn nhất vì vậy nó là quan trọng nhất trong việc quyết định một số lớn như thế nào hoặc một nhỏ là như nào như vậy khi chúng ta so sánh những số này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc so sánh giá trị ở ví trí lớn nhất cả hai số đều có Trong trường hợp này, hàng 10 000 là vị trí lớn nhất cả hai số đều có và trong cả hai trường hợp là 9 vì vậy hai số này bắt đầu với 90 000 đó là bằng nhau chúng ta không thể nói số nào lớn hơn như vậy chúng ta sẽ chuyển sang giá trị ở vị trí lớn nhất tiếp theo giá trị ở vị trí lớn tiếp theo là hàng 1000 và một lần nữa, chúng ta có thể thấy trong cả hai trường hợp chúng ta có một số 8 hay 8000 vì vậy nhìn vào những gì chúng ta đã so sánh cho đến nay, những số này là giống nhau không có số nào là lớn hơn cả vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp, chúng ta sẽ chọn giá trị ở vị trí lớn nhất tiếp theo đó là hàng 100 và số thứ nhất của chúng ta bên trái, ta có 9 hàng trăm 9 hàng trăm nhưng bên phải, ta có 8 hàng trăm vì vậy 8 hàng trăm nhỏ hơn 9 hàng trăm vì vậy số bên phải thì nhỏ hơn số thứ nhất của chúng ta số bên trái hay ta có thể nói. 900 lớn hơn 800 vì vậy số bên trái lớn hơn và đây là kí hiệu lớn hơn của chúng ta bởi vì chúng ta muốn hướng mở đối diện số lớn hơn chúng tôi muốn hướng mở đối mặt số lớn hơn như vậy ta sẽ đọc điều này như là 98 989 là lớn hơn 98 899 chờ đã, bạn có thể đang nghĩ chúng ta đã không nhìn vào hàng chục và xem xét hàng chục ở đây, chúng ta có 8 ở hàng chục và bên phải ta có 9 ở hàng chục Ồ, số 9 hàng chục chắc chắn lớn hơn số 8 hàng chục nhưng nó không bù vào để có hàng trăm hàng trăm lớn hơn hàng chục rất nhiều, gấp 10 lần như vậy, chúng quan trọng hơn chúng đã có một ảnh hưởng lớn hơn trong những con số lớn hơn này vì vậy, chúng ta so sánh cho đến khi chúng ta tìm được giá trị ở vị trí lớn nhất mà khác nhau và sau đó bất kỳ cái nào có con số lớn hơn trong vị trí đó là số lớn hơn Thử một lần nữa nào Nên ở đây ta đang so sánh 53 000 và 350 000 nhìn lướt nhanh, bạn có thể đang nghĩ được rồi, số đầu tiên là 5, số đầu tiên là 3 giá trị ở vị trí cao nhất là lớn hơn ở đây nó là 5 nhưng điều đó chưa đủ chúng ta vẫn phải chắc chắn rằng ta đang so sánh những giá trị cùng vị trí Giá trị vị trí lớn nhất ở đây, 5 này là trong hàng mười nghìn Nhưng vị trí lớn nhất hơn nữa là số 3 ở vị trí hàng trăm nghìn vì vậy bây giờ chúng ta đang so sánh 300 000 với 50 000 đó là hai giá trị ở vị trí khác nhau chúng ta muốn so sánh hàng 100 000 với hàng 100 000 nên nhìn qua đây có bao nhiêu số hàng 100 000 số này có? và câu trả lời đúng là số 0 nó có 0 ở hàng 100 000 nên chúng ta có thể nói 000 000 và khi ta so sánh điều đó với 300 000 nó nhỏ hơn nhiều không có hàng 100 000 thì nhỏ hơn nhiều so với 3 hàng 100 000 nên thực tế, số thứ hai này lớn hơn vì vậy hãy cẩn thận không chỉ so sánh chữ số đầu tiên mà còn giá trị ở vị trí lớn nhất và nếu không có con số trong giá trị vị trí đó ta có thể điền một số 0 và sau đó so sánh nên để đọc điều này, ta sẽ nói 53 000 là nhỏ hơn nhỏ hơn 350 000 và kí hiệu này là nhỏ hơn vì bên lớn hơn mở về số lớn hơn và số lớn hơn là số thứ hai, như vậy 53 000 nhỏ hơn 350 000.