If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:7:01

Thuyết minh video

Khi nhân cho 10 sẽ tạo ra các biến đổi nhỏ. Ta cùng làm vài ví dụ và xem xem biến đổi ấy là gì nhé. Cùng giải quyết bài toán sau, ta bắt đầu từ số đơn giản trước, 2 nhân 10. có thể vài bạn đã biết đáp án rồi, nhưng cô sẽ cho các em biết sâu hơn ý nghĩa của bài toán 2 nhân 10. 2 nhân cho 10, tức là ta có 2 chục, bằng 10 cộng cho 10, và 10 cộng cho 10, là bằng 20, và như vậy ta có thể không cần phần giải thích chính giữa này, có thể ta đã biết là 2 nhân 10 bằng 20, nhưng ghi giải thích ra như vậy cũng có ích đấy bởi vì có thể giúp các em giải quyết các bài toán với số lớn. Cùng làm thử nhé, giờ ta tính 5 nhân 10, 5 nhân 10 thì sẽ bằng 5 chục, tức là 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10, 5 số 10, 1, 2, 3, 4, 5 số 10. cộng lại, 10, 20, 30, 40, 50. như vậy đáp án là 50. 5 chục là 50, hay 5 nhân 10 bằng 50. Tiếp tục, số khó đoán kết quả hơn, ta tính 13 nhân 10. có thể ta không biết kết quả 13 nhân cho 10 là gì, nhưng ta biết rằng 13 nhân 10 thì bằng 13 chục, và tức là 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 và cuối cùng, thứ 13, cộng 10. Đếm lại coi có đúng không nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, được rồi. như vậy ta có 13 số 10, giờ tính bằng bao nhiêu nhé. Vậy là ta có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. vậy đáp án là 130. Cô nghĩ ta có thể tạm dừng lại và quan sát thử. 2 nhân 10 bằng 20, 5 nhân 10 bằng 50, 13 nhân 10 bằng 130. Trong mỗi bài, ta lấy số ban đầu ta cần nhân giữ đó và thêm số 0 ở cuối số ban đầu. Các em có để ý không? Lúc nào ta nhân cho 10 ta đều giữ lại số ban đầu cần nhân và chỉ cần thêm số 0 vào cuối cùng. Vậy làm thử bài khác mà không cần những bước chính giữa thử nhé, Xem thử ra có thể giải quyết được không ta tính 49 nhân 10, các em có thể đoán là bằng 49 và thêm sô 0 vào cuối cùng, là bằng 490. nếu ta đếm 49 lần số 10 ta sẽ được 490. Tiếp tục, 723 nhân 10 bằng bao nhiêu các em? các em có thể đoán rằng sẽ bằng 723 với số 0 ở cuối cùng và 7 nghìn 2 trăm 3 mươi, là 7230. chỉ đơn giản từ số ban đầu, là 723 với số 0 ở cuối cùng. Giờ ta sẽ xét đến thứ tự vị trí các số khi nhân cho 10, cùng xem thứ tự sẽ như thế nào. ở đây ta có 1 biểu đồ nhỏ, Quay lại ví dụ ban đầu ta đã làm, là 2, 2 ở hàng đơn vị, và khi ta nhân cho 10, 2 di chuyển lên 1 vị trí, là điền thêm giá trị rỗng ở hàng đơn vị số 0. như vậy 2 nhân 10 bằng 20, và thứ tự của các số đó là chúng di chuyển lên 1 vị trí, từ 2 đơn vị lên 2 chục, chúng di chuyển sang trái 1 vị trí Tiếp tục, với số 723, nhân cho 10, nhân 723 cho 10, chuyển số 7 sang bên trái 1 vị trí lên hàng nghìn, số 2 lên hàng trăm số 3 lên hàng chục và ta thêm 1 số 0, vào vị trí hàng đơn vị đang trống. như vậy khi nhân cho 10, thì hoặc ta thêm số 0 vào cuối số cần nhân hoặc là chuyển từng số sang trái 1 vị trí, và vị trí cuối cùng lấp trống bằng số 0. Các em nhớ 2 cách này nhé, Ta sẽ cùng làm tiếp vài bài nữa, tính 27 nhân cho 10, như vậy là 2 sẽ chuyển sang hàng trăm 7 sẽ chuyển lên vị trí hàng chục, và lấp chỗ trống ở hàng đơn vị ta thêm số 0, như vậy là 27 nhân 10 bằng 270. Hoặc đơn giản, ta chỉ cần thêm số 0 vào cuối cùng, hoặc di chuyển từng số sang bên trái phép chia cho 10 có vài ghi chú như vậy các em nhớ để giải quyết khi gặp bài toán tương tự nhé.