If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:13

Thuyết minh video

- Hãy tính 240 chia cho ba. Để tính được, chúng ta hãy lấy số lớn có 3 chữ số này và chia nó theo từng chữ số, hoặc chúng ta có thể lấy những gì ta đã biết ở hàng chục, về số không và hàng chục, và cố gắng tách nó ra thành các con số mà có thể giúp ta tính dễ hơn. Nào 240, bởi vì số 0 ở cuối cùng, nên thầy biết đó là 24 chục, hoặc 24 nhân 10. 24 nhân 10, bất kể lúc nào ta nhân với 10, chúng ta sẽ có số ban đầu, trong trường hợp này là 24, cùng với thêm một số 0 ở sau, 240. Vậy 240 thì giống như là 24 chục, hoặc 10 lần 24. Vậy chúng ta có thể quay lại đây và viết số 240 này thành 24 nhân 10, và cuối cùng sau đó vẫn là chia ba. Vậy những gì ta thay đổi là đổi 240, hay 24 chuc, thành 24 lần 10. Cái chúng ta không thay đổi đó là kết quả. Những cách biểu diễn này là giống với nhau, chúng cùng bằng một số, vậy chúng ta có thể chỉ cần tính một số trong chúng để cí được kết quả. Và dưới đây, chúng ta có một vài số đơn giản hơn để tính được, thầy sẽ tính số ở ngay đây. Việc tiếp theo thầy sẽ làm là nhìn vào bài toán nhân này, 24 nhân 10, và thầy biết là trong phép nhân, thầy có thể nhân theo bất kỳ thứ tự nào. Vú dụ, nếu thầy có một bài giống thế này hai lần ba, sẽ là sáu, nó cũng sẽ giống với ba lần hai, cũng bằng với 6. Ba số 2 hay hai số 3 đều bằng 6, chúng ta có thể thay đổi thứ tự mà không làm thay đổi kết quả. Vậy ở ngay đây, hãy làm bài này. 10 nhân 24 chia cho 3. Vậy chúng ta vừa thay đổi cách biểu diễn, chúng ta thay đổi những gì được viết ở đây, nhưng chúng ta không thay đổi những gì bằng nhau, chúng ta không thay đổi kết quả. Và giờ thầy có thể thấy phép chia ở đây, với thầy thì, nó đơn giản hơn nhiều so với bài toán với số có 3 chữ số ở trên đây. 24 chia thành các nhóm ba sẽ là tám, đó là tám, và chúng ta đem nhân 10 xuống, đem số 10 này xuống và dấu nhân, và chúng ta sẽ dùng điều chúng ta vừa chỉ ra điều mà chúng ta nói ở bên trên. Khi chúng ta nhân 10, chúng ta lấy nguyên con số, trong trường hợp này là 8, và chúng ta thêm một số 0 đằng sau, hoặc 80. Vậy kết quả của chúng ta, chúng ta có 80, điều đó có nghĩa là kết quả cho cách biểu diễn ban đầu của chúng ta cũng là 80. 240 chia ba là 8 chục, hay 80. Một cách khác để chúng ta suy nghĩ là 240, như chúng ta vừa nói, là 24 chục. Nếu chúng ta chia 24 chục cho ba, chúng ta sẽ có 8 chục, bà 8 chục thì bằng với 80. Nếu chúng ta có 8 chục, nó sẽ bằng 80. Vậy đó là một cách khác để suy nghĩ, cả hai cách đều sử dụng số 0 hay những kiến thức về hàng chục để giải quyết được bài toán chia này chúng ta không cần phải tính cả nguyên số có lớn có 3 chữ số chúng ta có thêt tính với số đơn giản hơn, nhỏ hơn. Hãy thử thêm một bài nữa, lần này hãy làm với hàng ngàn hãy làm thật nghiêm túc hơn nào. Ví dụ như số này thì sao 42 trăm, hoặc 4,200, chia chi, nào nhìn xem, 7 thì sao, chia cho 7. Nào ở đây, một lần nữa chúng ra có thể tách số này ra. 42 trăm, số này là 42 trăm, hoặc 4,200, có thể được viết là 42 nhân 100, bởi vì cách làm của chúng ta nói rằng khi chúng ta có một số, giống như nguyên số 42, và chúng ta nhân cho 100, chúng ta sẽ giữ lại nguyên số 42 và thêm hai số 0 vào sau này. Vậy 42 nhân 100, và sau đó chúng ta vẫn cần phải chia 7 ở cuối cùng. Đảo vị trí hai số này lại để 42 và 7 có thể đứng cạnh nhau, 42 chia cho 7, bởi vì đó là một dấu chia, là một phép chia mà chúng ta đã biết. 42 chia thành các nhóm 7 là 6, và đem số 100 xuống và dấu nhân, 100 nhân 6 là 600. Vậy cách giải của chúng ta, hãy quay lại trên đây là 4,200 chia cho 7, là 600. Hoặc chúng ta có thể nghĩ lại về nó theo cách khác, vẫn là suy nghũ về các hàng trong số nhưng sử dụng các từ này thay cho các con số trong từng hàng, 4,200 là 42 trăm, 42, thầy có thể viết ra là, 42 trăm, và nếu các em chia 42 trăm cho các nhóm 7 đơn vị hoặc chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 6 trăm, hoặc 600 trong đó. Vậy dù cách nào đi nữa, 42 trăm, 4,200 chia cho 7 là 600. Vậy một lần nữa ở đây, vậy ở đây chúng ta đã có thể giải một bài toán khó, có đến 4 chữ số, mà không cần đến một phép chia thật dài, mà thay vài đó là dùng các kiến thức về các hàng trong một số hàng trăm và các số 0.