If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:7:39

Thuyết minh video

Hãy tính 350 chia cho 50. Nào, một cách để suy nghĩ là nếu chúng ta có 350 của thứ gi đó, hãy giả sử rằng, đó là những chiếc bánh brownie. Nếu chúng ta có 350 chiếc bánh brownie và chúng ta chia chúng thành các nhóm 50 cái, vậy có bao nhiêi nhóm có 50 cái mà chúng ta sẽ có? Nào, một cách để làm là ta đếm theo mỗi 50 cho đến khi chúng ta có 350 và xem xem có tất cả bao nhiêu nhóm. Một nhóm 50 sẽ là 50, cộng thêm một nhóm 50 khác sẽ là 100, cộng thêm một nhóm 50 là 150, một nhóm nữa sẽ là 200, 200 cộng 50 là 250, cộng thêm 50 nữa là 300, và cộng thêm một số 50 nữa là 350. Nào, khi chúng ta cộng tất cả các số 50, những nhóm 50 cái này, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, chúng ta sẽ có được 350. Nào, 350 có thể chia thành nhiều nhóm 50 ở đây, và có bao nhiêu nhóm như vậy? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Vậy, 350 chia thành các nhóm 50 sẽ là 7. Giờ, hãy nhìn vào tit số này, kết quả sẽ là 7 và hãy nói một vài điều. Nếu một cách đơn giản ta có 35 chia cho năm, chúng ta vẫn sẽ có 7. 35 chia thành các nhóm 5 cũng sẽ có kết quả là 7. Vậy, bằng cách này, các số 0 không gây ra thay đổi gì, chúng không ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta. Chúng ta vừa loại bỏ nó ra. Số 0 có trong số đầu tiên đã bị loại bỏ bởi số 0 có trong số thứ hai. Và, hãy nhìn xem tại sao lại như vậy. Chúng ta hãy nghĩ xem tại sao lại như vậy. Phép chia thì thật sự sống như một phân số vậy. Nào, nếu chúng ta viết nó thành phân số, chúng ta nói rằng 350 trên 50, nào dấu phân số ở ngay đây được xem như dấu chia ở trên này. 350 chia cho 50 giống như 350 trên 50 vậy. Nào, nếu chúng ta có một phân số giống như phân số ở ngay đây, chúng ta có thể đơn giản nó. Trong trường hợp này, bởi vì các số 0 ở cuối này, chúng ta biết rằng cả hai số đều là nhân cho 10, vậy chúng ta có thể chia chúng cho 10. Chúng ta có thể chia cả tử số và mẫu số cho 10. Và, nếu chúng ta chia cả hai số đó cho 10, có một thủ thuật chúng ta có thể dùng ở đây, một cách mẫu, thật sự là vậy, đây là cả con số, trong trường hợp này là 350, khi nó được chia cho 10 chúng ta gạch bỏ một số 0 ở cuối đi. Vậy, 350 chia 10 là 35. 350 có thể chia thành 10 nhóm của 35. Và, sau đó 50 chia 10 cũng giống như vậy. Khi chúng ta chia 50 cho 10, chúng ta gạch bỏ số 0 ở cuối này đi, hoặc một cách khác để nghĩ về nó là 50 chia thành các nhóm 10 sẽ tạo nên 5 nhóm. Và, khi chúng ta có được phân số đã đơn giản thành 35 phần 5 hoặc 35 chia cho 5, đều là như nhau. Vậy, trong cả hai trường hợp, chúng ta có thể thấy rằng 350 chia cho 50 giống như là 35 chia cho 5. Vậy, khi cả hai số này, khi chúng ta chia các số này và khi chúng đều có số 0 ở cuối, chúng ta có thể bỏ số 0 đi. Một cách cơ bản, chúng ta tách 10 ra. Chúng ta đang nói về sô 10, chia số 10 ra khỏi các con số này, ra khỏi cả hai sôa này. Vậy, chúng ta có thể bỏ các số 0 này và codn lại các số nhỏ và ít nhất là với thầy, thầy cảm thấy thật đơn giản khi làm việc với các son số bé hơn. Hãy thử vài bài nữa nào. Hãy thử 420 chia cho 70. Nào, chúng ta có thể thấy chúng ta có hai số, và chúng đều có số 0 ở cuối. Vậy, chúng ta muốn bỏ các số 0 ấy đi, một cách cơ bản chúng ta chi cả hai số cho 10 và ta có được một bài toán đơ giản hơn thành là 42 chia cho 7. 42 chia cho 7 sẽ bằng 6, vậy 420 chia cho 70 cũng bằng 6. Nào, Đây là bài toán cuối cùng. Kết quả của 5600 chia cho 80 là bao nhiêu? Nào, điều đầu tiên thầy chú ý là thầy có các số 0 ở cuối của cả hai số này. Nếu thầy bỏ một số 0 ở đây, thầy có thể bỏ một số 0 ở bên còn lại đi. Nhưng thầy không thê bỉ tất cả các số 0 ở đây, đây là hai số 0, khi bỏ đi các số 0 chúng ta phải bỏ đi cùng số lượng của các số 0 ở hai bên, và giờ chúng ta có 560 chia cho 8. Điều này dẫn chúng ta đến một bài toán chia khác và đó sẽ là một thủ thuật nhỏ hơn xíu, nhưng sẽ dễ dàng hơn là chia cho 80. Vậy, ở đây chúng ta có thể nghĩ 560 là 56 chục bởi vì có số 0 ở cuối, và 56 chục hay 560 đều có thể viết thành 10 nhân 56. Chúng đều bằng nhau. 560 vad 10 nhân 56, bỏei vì 10 nhân 56 cũng là một số 56 với một số 0 ở sau. Và, viết chúng lại ta sẽ có thế này thầy có một bài toán chia ở đây, 56 chia cho 8 là bài mà chúng ta có thể tính, 56 chia 8 là 7, và cuối cùng chúng ta vẫn còn số 10 này cùng với dấu nhân và 10 nhân 7 là 70. Vậy, đáp án của chúng ta là ở đây, khi ta chia 560 cho 8 sẽ là 70, vậy điều đó có nghĩa là câu trả lời cho 5600 chia 80 cũng là 70. Bởi vì, khi ta bở đi các số 0 và chia, chúng ta vẫn sẽ có cùng một kết quả. Nhưng, hãy nhớ rằng, chúng ta phải bỏ đi một số lượng số 0 như nhau ở mỗi số này, ở đây chúng ta không thể bỏ đi cả hai số 0. nếu chúng ta bỏ một số 0 ở số bị chia, chúng ta cũng coa thể bỏ một số 0 ở số chia. Và, một cách khác để nhớ cách này là, đầu tên phải nhớ là chúng ta cần bỏ đi số lượng số 0 như nhau, và cuối cùng, số 0 sẽ ở cuối cùng của bài toán. Vậy, nếu chúng ta có một bài toán chia, ví dụ như 506 chia cho 20, ở đâu chũng ta không thể xóa số 0, chúng ta không thể bỏ số 0 đi bởi vì số 0 này không phải nằm cuối cùng. Vậy, bài toán mới là, 56 chia hai, sẽ không giống, không giống với phép chia đầu tiên. Vậy, chúng ta không thể bỏ số 0, nó sẽ không tính được. Chúng ta không thể bỏ các số 0 đi trừ khi chúng ở cuối hàng của bài toán, và chúng ta bỏ đi cùng số lượng các số 0 của số bị chia và số chia.