If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:24

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Thuyết minh video

Nhân 9 cho 8,085. Giống mọi khi, ta hãy viết lại nó. Ta viết số 8,085. Và ta sẽ viết số 9 bên dưới nó và viết ký hiệu dấu nhân ở đây. Và giờ thì tính thôi. Đầu tiên 9 nhân 5 là bao nhiêu. 9 lần 5 là 45. Chúng ta có thể viết số 5 ở hàng đơn vị này và nhớ số 4 ở hàng chục. Vậy 9 nhân 5 là 45. Giờ sang 9 nhân 8. Và ta sẽ tính 9 lần 8 và sau đó cộng 4 mà ta vừa nhớ. Vậy 9 nhân 8 là 72, cộng 4 là 76. Vậy ta viết 6 ở hàng chục và nhớ số 7. Giờ ta sẽ tính tiếp 9 lần 0 trăm cộng-- và đây là 7 ở hàng trăm, vậy nó sẽ là 700. Hoặc nếu ta nhân theo từng số, 9 nhân 0 là 7. 9 nhân 0 là 0, cộng 7 là 7. Và cuối cùng, ta có 9 nhân 8. Đây là số cuối cùng mà ta cần phải tính. 9 lần 8 là 72. Và ta chỉ cần viết 72 xuống đây, và xong. 8,085 nhân 9 là 72,765. Làm thêm một ví dụ nữa đã luyện tập các bước làm luôn. Và mình muốn bạn suy nghĩ tại sao cách làm này hiệu quả. Giờ ta hãy thử 7 nhân 5,396. Tạm dừng video lại và tự mình làm thử xem. Ta sẽ viết lại-- 5,396 nhân 7. Đầu tiên, 7 nhân 6 là bao nhiêu. Là 42. Ta đặt số 2 ở hàng đơn vị. 4 ta sẽ nhớ. Và ta cần tính 7 nhân 9. Nhưng sau khi ta tính ta cần cộng thêm 4. 7 nhân 9 là 63, cộng 4 là 67. Vậy ta đặt 7 ở đây và nhớ 6. Sau đó ta tính 7 nhân 3 cộng 6 này 7 nhân 3 là 21, cộng 6 là 27. Vậy ta viết 7 ở hàng trăm này và nhớ số 2. Và cuối cùng, ta có 7 nhân 5, sẽ là 35. Nhưng ta cần phải cộng 2. 35 cộng 2 là 37. Vậy 5,396 nhân 7 là 37,772.