If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:54

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Thuyết minh video

Hãy nhân 4 với 2012. Thực ra thì hãy làm nó đơn giản hơn một chút. Hãy nhân 4 với 201 cho đơn giản hơn một chút. 4 nhân 201. Như chúng ta đã thấy ở những video trước, tôi thích để những số lớn hơn lên đầu. Đây chỉ là một trong nhiều cách để giải một phép tính như thế này. Tôi sẽ viết số 201. Và rồi tôi sẽ viết số 4 ngay bên dưới nó, ở dưới số ở hàng đơn vị. Và tôi có 201 nhân 4. Giờ thì, giống như cách ta làm khi nhân một số có 1 chữ số với số 2 chữ số, ta sẽ thực hiện các bước tương tự. Đầu tiên nhân 4 với 1. 4 nhân 1 bằng 4. Ta đặt một số 4 ở hàng đơn vị. Rồi ta có thể nhân 4 với số ở hàng chục. Trong trường hợp này thì ta có số 0 ở hàng chục. Vậy là 4 nhân 0, chỉ là 0. 4 nhân 0 bằng 0. Ta đặt số 0 vào hàng đơn vị ở đây. Cuối cùng ta có 4 nhân 2. Và 4 nhân 2 bằng 8. Ta viết 8 vào đây. Và ta đã có kết quả - 804. Sao cách này lại hiểu quả? Hãy nhớ, khi ta nhân 4 với 1, nó chỉ bằng 4. Ta đã có số 4 ở ngay đây. Khi nhân 4 với 0, đó là 0 chục. Ta có 0 chục ở đây. Khi nhân 4 với 2, ở đây nó là 200. Nó ở hàng trăm. Vậy là 4 nhân 200 bằng 800. Những gì chúng ta đang làm, bằng cách viết chúng ở đúng hàng, là nói rằng 4 nhân 201 là tương đương với 4 nhân 200, tức là 800, công 4 nhân 0 chục, tức là 0 chục, cộng 4 nhân 1, tức là 4. 800 cộng 0 cộng 4 bằng 804.