If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:15

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Thuyết minh video

Làm phép nhân 7 với 253 Vậy giống như ví dụ trước, điều ta muốn làm là viết lại con số lớn lên đầu. Đó là 253. Và viết con số nhỏ hơn bên dưới nó. và canh đúng hàng, là số 7. Nó chỉ có hàng đơn vị, nên ta sẽ đặt số 7 ở đây ở bên dưới hàng đơn vị của 253. Và sau đó đặt dấu nhân vào đây. Ta có thể đọc nó là 253 nhân 7, là cũng bằng với 7 nhân 253. Và giờ chúng ta nhân. Và có rất nhiều cách để làm, nhưng cách này là cách tiêu chuẩn. Vậy ta sẽ bắt đầu với số 7. Và sau đó ta sẽ nhân nó với từng chữ số ở đây, Vậy đầu tiên là 7 nhân 3. 7 nhân 3 là 21. 7 nhân 3 thì bằng với 21. Ta có thể tính nhẩm phần này, nhưng mình muốn làm thật rõ từ đâu có được những số này. Theo phương pháp chuẩn thì ta sẽ viết số 1 trong số 21 xuống đây, và sau đó nhớ số 2 ở hàng chục. Giờ thì ta muốn tính 7 nhân 5 là bao nhiêu. 7 nhân 5 bằng với 35. Giờ, ta không thể đặt số 35 xuống đây. Ta vẫn còn số 2 mà ta đã nhớ ở đây. Vậy ta tính 7 nhân 5 là 35, nhưng rồi ta sẽ cộng thêm 2. Vậy nó là 35 cộng 2 bằng 37. Giờ, ta ghi số 7 vào hàng chục ở đây và sau đó nhớ 3. Giờ ta cần tính xem 7 nhân 2 là bao nhiêu. 7 lần 2 là 14 Ta không thể để 14 xuống đây. Ta còn số 3 để cộng vào. Vậy 7 nhân 2 là 14, cộng 3 là 17. Vậy giờ ta có thể ghi số 17 xuống đây, bởi vì 2 là số cuối cùng mà ta thực hiện phép nhân. Xong. 7 nhân 253 là bằng 1,771.