If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:51

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Thuyết minh video

Thử tính 3 nhân 32 nào Mình muốn ghi lại và đây chỉ là một cách làm thôi Mình muốn ghi lại sao cho số lớn hơn ở trên trong trường hợp này là 32 Và ghi số nhỏ hơn ở dưới mà số nhỏ hơn lại chỉ có một số chữ số- một chữ số ở dưới hàng đơn vị của số lớn hơn Ta bỏ 3 ở đây nào Ta không nên quên đi dấu nhân ở đây Này là tương tự với 32 nhân 3 Cũng là 3 nhân 32 Thứ tự nhân không quan trọng Giờ cùng tính nha Đây chỉ là 1 cách làm thôi Ngoài đây ra còn nhiều cách nữa Ta bắt đầu với số 3 ở đây chúng ta sẽ nhân nó với từng chữ số của 32 Bắt đầu với 3 nhân 2 Mà 3 nhân 2 từ bảng cửu chương là 6 3 nhân 2 bằng 6, ta ghi nó ở hàng đơn vị. Giờ thì ta tính 3 nhân 3 ta biết 3 nhân 3 là 9 vì ta đang nhân ở trên hàng chục Ta sẽ bỏ nó vào hàng chục ở đây Thế là xong! Ta có 32 nhân 3 là 96 Mà tại sao cách này lại giúp ta làm được nhỉ Một gợi ý nhỏ nè Một gợi ý nhỏ 3 nhân 32 thì cũng là 3 nhân 30 cộng 3 nhân 2 Và nếu nhìn theo hướng đó thì đó chính là lí do 3 nhân 2 là 6 3 nhân 30 là 90 Cộng lại với nhau là có 90 cộng 6 là 96