If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:09

Thuyết minh video

Hãy thử nhân 6 với 37. Và tôi sẽ chỉ cho bạn một cách để làm việc này. Và ở những video sau, chúng ta có thể xem xét các cách tính khác và nghĩ xem tại sao cách này lại hiệu quả. Việc tôi muốn làm - cái thường được gọi là phương pháp chuẩn - là lấy số lớn hơn. Ta cho 6 nhân với 37 hay 37 nhân 6 không quan trọng. Chúng đều bằng nhau. 6 nhân 37 cũng giống như 37 nhân 6 thôi. Nên điều tôi muốn làm là lấy số lớn hơn trong 2 số, rồi đặt lên trên. Tôi sẽ viết 37. Và rồi số nhỏ hơn, chính là 6, tôi sẽ viết ở dưới. Và tôi sẽ đặt nó vào đúng hàng. Số này chỉ có một chữ số. Dĩ nhiên là nó sẽ ở hàng đơn vị. Do đó tôi sẽ viết số 6 ở đây. Và tôi sẽ viết dấu nhân như thế. Và đây chỉ là một cách viết khác của phép tính 37 nhân 6, là phép tính tương đương với 6 nhân 37. Giờ thì việc cần làm là tập trung vào đây, hàng đầu tiên của số bên dưới, Và chỉ có 1 hàng ở đây. Chỉ có số 6 ở ngay đó. Chúng ta sẽ nhân từng chữ số trên kia với số 6 đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với 6 nhân 7. Chúng ta sẽ nhân 6 với 7 trước. Chắc bạn còn nhớ bảng cửu chương rằng, 6 nhân 7 bằng 42. Giờ thì chúng ta không thể cứ viết 42 vào đó. Ít nhất là theo cách chuẩn thì ta sẽ không viết 42 ở đây. Ta sẽ viết số 2 trong số 42 vào hàng đơn vị. Ta viết nó vào đó. Và rồi ta sẽ đêm số 4 trong 42 vào hàng chục. Giờ thì hãy nghĩ xem 6 nhân 3 bằng bao nhiêu. Một lần nữa, ta biết 6 nhân 3 bằng mấy. 6 nhân 3 bằng 18. Nhưng ta không thể cứ thế viết số 18. Ta vẫn còn số 4 cần giải quyết. 6 nhân 3 bằng 18, nhưng ta sẽ phải cộng thêm 4. 6 nhân 3 bằng 18, cộng 4 là 22. Đó là 6 nhân 3, và rồi chúng ta cộng 4 vào đó. Và đó là cách chúng ta có đáp án - là 222.