If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:39

Thuyết minh video

Chúng ta được bảo rằng tuổi của Jared thì gấp hai lần tuổi của em trai cậu ấy, Peter. Vậy Jared có tuổi gấp đôi tuổi của Peter. Peter thì 4 tuổi. Và Jared thì gấp đôi tuổi của em trai mình, Peter. Vậy Jared gấp đôi tuổi của Peter là 4. Và sau đó họ nói rằng, tuổi của Talia thì gấp 3 lần tuổi của Jared. Vậy tuổi của Talia và Jared là bao nhiêu? Vậy tuổi của Talia thì gấp 3 lần tuổi của Jared. Nào chúng ta hãy viết điều này xuống đây. Chúng ta có Peter thì 4 tuổi. Vậy tuổi của Peter, anh ấy 4 tuổi. Jared thì gấp đôi tuổi của em trai anh ấy, Peter. Hãy để thầy viết nó bằng màu vàng. Đó không phải là màu vàng. Jared gấp đôi tuổi của em trai cậu ấy. Gấp đôi nghĩa là gấp 2 lần tuổi của em trai cậu ấy. Các em có thể nói rằng Jared gấp đôi tuổi em trai cậu ấy hoặc Jared thì gấp 2 lần tuổi của em trai cậu ấy. Nào, em trai cậu ấy 4 tuổi. Họ nói với chúng ta ở ngay đây. Vậy Jared thì sẽ bằng 2 lần 4 tuổi. Và nếu các em biết bảng cửu chương, các em sẽ biết nó bằng với 8. 2 lần 4 là 8 và, 4 lần 2 cũng là 8. Hoặc nó các em biết rằng số này bằng với số tuổi của Peter nhân đôi, bằng với 4 cộng 4. Chúng đều cho các em kết quả là 8. Vậy tuổi của Jared sẽ bằng với 8. Và sau đó, cuối cùng, họ bảo rằng tuổi của Talia-- nào để thầy viết Talia ngay đây. Tuổi của Talia và họ nói với chúng ta ngay đây. Nó gấp 3 lần tuổi của Jared. Vậy tuổi của Talia thì gấp 3 lần tuổi của Jared. Nào, chúng ta đã có thể tính được tuổi của Jared. Đó là 8. Nó là gấp 3 lần tuổi của Jared. Và nếu các em biết bảng cửu chương, nó có thể giúp được các em ngay. Và bảng cửu chương là một thứ thật sự trong toán học mà các em nên thuộc cả ngược và xuôi bởi vì nó sẽ làm cho cuộc sống của các em rất rất, rất, rất đơn giản. Hoặc các em có thể xem 3 lần 8 là 8 nhân ba lần. Vậy nó là 8 cộng 8 cộng 8. 8 cộng 8 là 16, 16 cộng 8 là 24. Vậy 3 lần 8 là 24. Vậy Peter thì 4 tuổi, Jared thì 8 tuổi, còn Talia thì 24 tuổi.