If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:10

Thuyết minh video

Ron và Hermione đang tập dùng phép thuật để đưa lông chim bay lên không khí. Hermione có thể nâng một lông chim 35 ft từ mặt đất lên không gian, tức là 5 lần cao hơn Ron lúc cậu ấy nâng một lông chim. Ron có thể nâng một lông chim lên cao bao nhiêu với phép thuật của cậu ấy? Vậy Hermione - 35 ft tương đương với 5 lần của Ron. Vậy để tìm ra Ron có thể nâng cao bao nhiêu ta chỉ cần lấy độ cao mà Hermione có thể nâng và chia nó cho 5. Vậy 35 chia 5 bằng bao nhiêu? 5 nhân 7 là 35. Vậy 35 chia 5 là 7. Vậy Ron có thể nâng một lông chim 7 ft lên trên không. Hãy kiểm tra câu trả lời của ta. Nếu bạn gặp khó khăn với bài này - và ta cũng có thể nhìn vào những gợi ý của nó. Họ diễn tả là Hermione có thể nâng một lông chim 35 ft lên không, tức là cao hơn Ron 5 lần. Vậy đây có thể là chiều dài của độ cao mà Ron có thể nâng. Và vậy, nếu bạn chia 35 vào 5 phần bằng nhau - Vậy 5 x ?? là 35. Đấy giống như nói rằng 35 chia 5 là ??. Và 35 chia 5 thực sự là bằng 7.