If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:57

Comparing with multiplication and addition: giraffe

Thuyết minh video

Chúng ta được bảo rằng Imran lớn hơn Diya 2 tuổi. Diya thì 2 tuổi. Vậy Imran mấy tuổi? Nào thầy khuyến khích các em tạm dừng video này lại và thử cố gắng tự tính nó xem. Imran bai nhiêu tuổi được cho thông tin tại đây? Nào chúng ta hãy dùng một số chữ để biểu diễn tuổi của Imran và Diya. Hãy cho I bằng với tuổi của Imran. Và đặt D bằng với tuổi của Diya. Câu đầu tiên nói với chúng ta gì nhỉ? Nó nói rằng tuổi của Imran, Imran thì lớn hơn Diya 2 tuổi. Vậy tuổi của Imran sẽ bằng với tuổi của Diya cộng thêm 2. Đó là những gì mà câu này muốn nói ta biết. Tuổi của Imran là tuổi của Diya cộng thêm 2. Imran lớn hơn Diya 2 tuổi. Một cách khác các em có thể suy nghĩ là, nếu chúng ta tưởng tượng những số này trên trục số ở ngay đây, vậy nếu đây là 0, và khi đó tuổi của Diya sẽ ở ngay đây-- hãy để thầy viết chúng cùng màu nhau. Đây là tuổi của Diya ngay chỗ này. Nếu các em cộng thêm 2 vào tuổi của Diya, nếu các em cộng thêm, 2, các em sẽ có tuổi của Imran. Vậy đó là những gì câu đầu tiên nói ta biết. Sau đó họ nói chúng ta là Diya thì 2 tuổi. Vậy điều đó giống như nói rằng D, chữ mà chúng ta dùng để đại diện cho tuổi của Diya, nó sẽ bằng với 2. Vậy chữ này sẽ bằng với 2. Vậy chúng ta có thể viết lại tuổi của Imran's thành bằng tuổi của Diya, mà chúng ta biết là 2 cộng 2. Vậy 2 cộng 2 bằng bao nhiêu? Nào, các em biết rằng. Nó sẽ bằng 4. Vậy tuổi của Imran sẽ bằng 4. Nếu 2 ở ngay đây, và sau đó các em đếm thêm 2 nữa, các em sẽ có 4. Tuổi của Imran là 4. Hãy thử làm thêm một bài nữa nào. Ở đây chúng ta được bảo là chú hươu cao cổ trong sở thú thì cao gấp ba lần Shantanu. Shantanu thì cao 6 feet. Vậy chú hưu cao cổ thì cao bao nhiêu? Một lần nữa, thầy khuyến khích các em tạm dừng video này lại và thử tự suy nghĩ xem sao. Nào, cũng cùng ý tưởng như vậy. Nào chúng ta hãy dùng một số chữ cái để biểu diễn các chiều cao, vậy G chi chú hươu cao cổ và S cho Shantanu. Thầy sẽ dùng G cho chiều cao của chú hươu cao cổ. Chiều cao của chú hươu cao cổ là gấp 3 lần chiều cao-- không phải 3 feet-- mà là cao hơn gấp ba lần chiều cao của Shantanu. Vậy chúng ta có thể nói rằng chiều cao của chú hưu cao cổ thì bằng 3 lần chiều cao của Shantanu. Chúng ta có thể thấy rõ hơn rồi. G đại diện cho chiều cao của chú hươu cao cổ, S đại diện cho chiều cao của Shantanu. Vậy một cách khác để suy nghĩ là-- để xem thầy có thể vẽ một chú hươu cao cổ ở đây được không nhé. Vậy đó là một chú hươu cao cổ-- thật sự thì, tông thầy vẽ cũng không tệ lắm. Vậy ở ngay đây là chú hươu cao cổ. Họ nói rằng nếu ta lấy chiều cao của Shantanu nhân 3, ta sẽ có chiều cao của chú hươu cao cổ. Thậ ra thì, một chú hươu cao cổ có thể có chân dài hơn thế này. Vậy đây là G. Chiều cao của chú huơu cao cổ là G. Và đây là chiều cao của Shantatu. Nếu thầy nhân nó cho 3, thầy sẽ có chiều cao của chú hươu cao cổ. Nhìn xem-- một, hai. Vậy Shantanu sẽ trông giống như thế này. Và nếu các em nhân 3 lần chiều cao này, nó sẽ là 1 lần chiều cao anh ấy, 2 lần chiều cao anh ấy, 3 lần chiều cao anh ấy, các em sẽ có được chiều cao của chứ hươu cao cổ. Vậy đó là những gì mà câu đầu tiên nói chúng ta. Shantanu cao 6 feet. Vậy họ nói chúng ta răfng chiều cao ở đây là 6 feet. Hoặc một cách nói khác là S bằng với 6 feet. Vậy chú hươu cao cổ cao bao nhiêu? Nào, một lần nữa, S bằng với 6 feet. Chiều cao chú hươu cao cổ là bằng 3 lần chiều cao của Shantanu, chúng ta vừa biết đó là 6 feet, vậy 3 nhân 6 feet. Vậy với đơn vị feet, chiều cao của chú hươu cao cổ là 3 lần 6. Nào, chúng ta biết rằng 3 lần 6 là 18. Và chúng ta kết hợp với feet. Vậy chiều cao của chú hươu cao cổ là 18 feet. Và các em sẽ thấy nó ngay đây. 6 feet cộng thêm 6 feet cộng thêm 6 feet, hoặc 6 feet nhân 3 chúng ta sẽ được 18 feet.