If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:17

Thuyết minh video

Số 36 thì lớn hơn số 12 ba lần. Viết sự so sánh này bằng một phép nhân. Vậy chúng ta nói rằng 36, ta đánh máy số 36, là bằng với 3 nhân 12. Và thầy sẽ dùng hình ngôi soa nhỏ này. Nhìn xem, nếu thầy đặt một dấu x ở đây, liệu nó có hoạt động không? Không, chúng sẽ được coi như là 3x. Vậy dấu sao nhỏ này, là một điều bình thường khi các em đánh trên máy vi tính một phép nhân, để có dấu đó các em cần ấn Shift và ấn số 8. Và nó đôi lúc nó cũng nằm ở trên bành phím số kế bên. Bằng cách như vậy, thầy cí thể biểu diễn phép nhân. Vậy nó sẽ được đọc là 36 bằng với 3 nhân 12, hoặc 36 thì lớn hơn 12 ba lần. Hãy kiểm tra câu trả lời của chúng ta nào. Đúng rồi. Hãy làm thêm một vài bài nữa. Chúng ta có thể so sánh số 4 và 20 sử dụng phép cộng bằng cách nói là 20 thì lớn hơn 4 mươi sáu đơn vị. Đủ rồi. Đúng. Chúng ta cũng có thể so sáng 4 và 20 sử dụng phép nhân. Điền vào khoảng trống một sự so sánh chính xác của 4 và 20 trong đó sử dụng phép nhân. Họ nói rằng 20 thì lớn hơn 4 khoảng trắng lần. Nào, chúng ta biết 4 lần 5 là 20, hoặc 5 lần 4 là 20. Vậy 20 thì lớn hơn 4 năm lần. Nếu thầy lấy 4 lần 5, thầy sẽ có 20. Để thầy kiểm tra câu trả lời của mình nào. Đúng rồi. Hãy làm thêm một bài nữa. Số 6 thì lớn hơn số 2 ba lần. Viết sự so sánh thành một phép nhân. Một lần nữa, chúng ta có thể ghi là 6 bằng với 2, và sau đó thầy ấn Shift và số 8 để có ký hiệu nhân, nó trông như một bông tuyết nhỏ vậy. 2 lần 3. Thầy có thể viết như thế này, hoặc thầy có thể viết 2 lần 3 băng với 6. Những cách này đều giống nhau. Vậy ở đây thầy nói 6 thì-- nào, thật sự, thầy thích nói theo cách nà hơn.. Thầy thích nói là nó lớn hơn 2 ba lần. Thầy nghĩ là cách này sẽ thú vị hơn một xíu. Vậy nó chính xác là 6 thì lớn hơn 2 ba lần. Và chúng ta xong.