If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:04

Thuyết minh video

- Giả sử chúng ta đang muốn tính xem 5,600 chia chi 8 sẽ là bao nhiêu. Giờ, các em có thể sẽ nghĩ đến việc thực hiện một phép chia thật dài 8 trong 5,600, và các em có thể làm vậy, và các em dùng giấy nháp. Thầy muốn chỉ cho các em rằng các em có thể tính nhẩm được nó ở trong đầu mình, hoặc thậm chí có lẽ sẽ sưt dụng ít giấy hơn. Chìa khóa để nhận dạng bài này là nếu các em lấy hai số 0 ở đây, số này sẽ giống như là 56 nhân 100 chia 8. 56 nhân 100 là 5,600. Các em sẽ có hai số không ở đây, các em sẽ có hai số không ở đây. Hãy để thầy ghi thật rõ ra. Hai số không ở đây, các em có hai số không ở đây. Thật ra thì, đôi lúc người ta gọi số này là 56 trăm, 56 trăm. Vậy, 5,600 giống với 56 nhân 100. Khi các em viết nó theo cách này, khi đó các em có thế nói rằng thay vì tính 56 nhân 100 chia cho 8, thầy có thể đổi chổ thứ tự. Cách này cũng giống như vậy. Nó sẽ giống như là 56 chia cho 8 nhân 100. Tại sao thầy lại làm vậy? Nào, nó sẽ rất rõ ràng nếu các em nhớ đến bảng cửu chương rằng 56 chia cho 8 là. 8 nhân 7 là 56. Sô ở đây sẽ là 7. Khi đó, các em chỉ còn cần phải tính xem 7 nhân 100 là bao nhiêu. 7 nhân 100. Nào, nó sẽ là 7 trăm. 7 trăm tức là 700. 700 và chúng ta xong. Hãy làm thêm nữa nào, làm thêm các bài toán chia với các số lớn, nhưng nếu các em suy nghĩ về việc tách số đó ra, chúng ta sẽ có thể sử dụng ít giấy hơn và cũng có thể tính nhẩm trong đầu. Gải sử các em có một số là 800. Để thầy viết nó bằng một màu khác. Giả sử các em có các số 800 và 46. 846 và các em muốn chia nó cho 2. Nào, cách nhận biết ở đây, hoặc những gì các em có thể nghĩ là là chúng ta hãy tách con số này ra. Hãy tách số 846. 846 thì giống với... nó sẽ là... nào, để thầy làm theo cách này. 846 thì sẽ giống với số này sẽ giống với 800 cộng 40 cộng 6 và như vậy 846 giống như là 800 cộng 40 cộng 6. Chúng ta có thể chia nó cho 2. Chúng ta chỉ cần chia đó cho 2. Chia cho 2. Chú ý, thầy không làm gì quá cao siêu ở đây. Biểu thức này giống với số ở đây. Thầy chỉ tách nó ra thôi. Các em có 8 trăm, 4 chục nghĩa là 40, và 6, và các em có thể chia nó cho 2. Nào, việc đó sẽ giúp được gì? Nào, giờ thì chúng ta có thể chia từng cói này cho 2. một cách để chúng ta có thể nghĩ về nó là chúng ta có thể phân phối phép chia 2. Các em có thể một cách tương tự sử dụng tính chất phân phối trong phép nhân, ta cũng có thể sử dụng tính chất phân phối cho phép chia. Biểu thức ở đây sẽ giống y như vậy. Nó sẽ bằng với 800 chia cho 2. 800 chia cho 2 cộng 40 chia cho 2. cộng 40 chia cho 2. Thầy sẽ để thêm dấu ngoặc vào để làm nó rõ ràng hơn xíu. Cộng 6 chia cho 2. Cộng 6 chia cho 2. Một lần nữa, các em có 800 chia cho 2. Đó là biểu thức ngay đây. Cộng 40 chia cho 2. 40 chia cho 2. Cộng 6 chia cho 2. Cộng 6 chia cho 2. Chúng ta phân phối phép chia cho 2. Nào, 800 chia cho 2, Các em nên tính nhẩm nhé. Đây là 800, chia nó cho 2, và các em sẽ được 4 trăm. 4 chục chia 2 sẽ là 2 chục hoặc 20. 8 trăm chia cho 2 là 4 trăm. 4 chục chia cho 2 là 2 chục. Sau đó, 6 chia cho 2 là 3. Các em còn lại 400 cộng 20 cộng 3, tất nhiên sẽ bằng 400 và 23. Thầy sử dụng rất nhiều chỗ trên màn hình này để chỉ các em tính. Các em thật sự phải tóm tắt những thứ ở đây, nhưng nếu các em đã rành việc này, các em có thể nói được thôi nhìn xem 8 chia cho 2, 8 trăm chia cho 2 là 4 trăm. Thầy có thể tính nó ngay đây. 8 trăm chia cho 2 là 4 trăm. 4 chục chia cho 2 là 2 chục. 6 đơn vị chia cho 2 là 3 đơn vị. Các em có thể nói nào nhìn xem nếu thầy chỉ cần chia các con số này cho 2 Thầy sẽ có 423. Đây chính xác là những gì mà các em vừa làm, các em tách nó ra theo hàng. Các em chia mỗi hàng hàng trăm, hàng chục, và hàng đơn vị cho 2. Khi đó, các em có 423. Bằng cách đó, đó là chính xác nhưzng gì các em làm nếu các em đnag tính một phép chia dài. Các em vừa chia 2 cho các hàng. Hãy làm thêm một bài nữa để chắc chắn rằng chúng ta đang thật sự thấy hào hứng. Giả sử rằng thầy có 963 và thầy muốn chia nó cho 9. Nào, ở ngay đây, các em có thể nhận dạng được nào thầy có thể thấy được các phần ở đây mà thầy biết cách chia nó cho 9. Thầy có thể nói đây là 900, và thầy tách 900 ra, bởi vì thầy biết cách chia 900 cho 9. Đó là 900. Thày biết rằng 63 là một bội số của 9. Đó là lý do thầy không tách số 63 ra. Và thầy thậm chí còn không phải tách hàng chục và hàng đơn vị ra. Thầy có thể nói rằng biểu thức này giống với 900 cộng 63 và tất cả chúng chia 9. Nào, nó sẽ giống như là 900 chia cho 9 Hãy để thầy viết nó bằng màu nâu. 900 chia chi 9 cộng 63 chia cho 9. I just distributed the division by 9. Hãy để thầy để thêm dấu ngoặc vào. Biểu thức này sẽ bằng bao nhiêu? Nào, 900 chia cho 9 là 100. Nó sẽ bằng với 100, và 63 chia cho 9 sẽ là 7. Nó sẽ trờ thành 100 cộng 7, hay 100 lẻ 7. Một lần nữa, thầy viết chúng ra thành giống như thế này. Khi các em thực hành, các em sẽ nỏi rằng nào nhìn xem 9 có trong 900 đến 100 lần. 9 có 7 lần trong 63. Vậy, 9 có 107 lần trong 963. Hy vọng các em sẽ cảm thấy nó thú vị. Đây là một cách làm rất hữu dụng. Một điều quan trọng nhất mà các em sẽ phải làm là các em phải tìm mọi lúc các em muốn tìm các số này khi các em đang làm, các em biết rằng, đây có thể là tiền vốn của các em hoặc các đang cố gắng tính một phiếu tính tiền ở nhà hàng. Các em sẽ thấy nó thật sự có giá trị khi có thể thực hiện được các phép chia này. Với vài bài, thậm chí không cần dùng đến giấy.