If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:58

Thuyết minh video

Mình sẽ nhân 78 với 65 hơi khác so với cách thông thường, nhưng hi vọng nó có ý nghĩa và bạn sẽ nhận ra có nhiều cách mà bạn có thể làm phép nhân và đây thật ra là cách mà mình nhân nhẩm các số trong đầu vậy 78 nhân với 65 và chúng ta sẽ thực sự nghĩ về sự khác nhau giữa các phần trong quá trình tính này được biểu hiện ở mô hình này vậy 78 nhân với 65 vậy mình sẽ bắt đầu bằng cách chúng ta hay làm thông thường bắt đầu khi chúng ta nhân mình sẽ bắt đầu với số 5 tại điểm này và mình sẽ nói 5 lần của 8 là 40 và thay vì viết số 0 và đem số 4 lên đây, mình sẽ chỉ viết số 40 vậy đây đã là 5 lần của 8 Bây giờ, mình sẽ nhân 5 lần của số 7 và chúng ta phải cẩn thận một chút ở chỗ này bới vì đây không phải là 5 lần của 7, đây là 5 lần của 70 vậy 5 lần của 70 là gì? Chà, 5 lần của 7 sẽ là 35, vậy 5 lần của 70 sẽ là 350 ! vậy chúng ta sẽ viết xuống đây, 350. Vậy thì đây chỉ là viết nháp, 4 lần của 8 là 40, 5 lần của 7 là 350. Nếu bạn ghép 2 số này với nhau, nó sẽ trở thành 5 lần của 78. Bây giờ chúng ta chuyển sang số 6. Vậy hãy làm phép nhân 6 lần của 8. Bây giờ chúng ta lại phải cẩn thận. Số 6 này không chỉ là số 6, đây là vị trí hàng chục. Đây là 60. 60 lần của 8. Chà, 6 lần của 8 là 48, vậy 60 lần của 8 sẽ là 480. Vậy đây sẽ là 480. và rồi 6 lần của 7. Chà, đó sẽ là 42, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Đây là 60 lần của 70, vậy chúng ta sẽ phải thêm 2 số 0 vào cuối. Đây là 4200, không phải 42. Vậy 6 lần của 7 là 4200. và bây giờ chúng ta cộng lại tất cả với nhau. Và đây là một quá trình tương tự với điều mà chúng ta làm khi chúng ta với cách làm truyền thống của phép nhân. Mình chỉ đang làm rõ ràng hơn phần nào là từ phép nhân các chữ số. Nhưng chúng ta có thể cộng tất cả lại với nhau. Ở hàng đơn vị, chúng ta có 0. Ở hàng chục, ta có 4 cộng 5 là 9. 9 cộng 8 là 17. Và giờ chúng ta có thể nhớ 1. 1 cộng 3 là 4 4 cộng 4 là 8. 8 cộng 2 là 10. Nhớ 1, cộng 1 vào 4 và rồi bạn có 5 ở đây. vậy bạn được 5070. Bây giờ, mình muốn nghĩ - mình muốn hình dung những gì đã xảy ra ở đây khi sử dụng mô hình này. Vậy một lần nữa, chúng ta có 78. Vậy mình sẽ biến chiều dài dọc này đại diện cho 78. Vậy thì khoảng cách này sẽ đại diện cho 70. Đó là 70, và rồi chúng ta sẽ sẽ làm cho khoảng cách chỗ này đại diện cho 8 Hãy để mình khiến chỗ này sạch sẽ hơn chút và bạn sẽ hiểu mình đang nói về điều gì. Vậy khoảng cách này đại diện cho số 8. và rồi chúng ta sẽ nhân với 65. Vậy khoảng cách chỗ này tuy tỉ lệ không được hoàn hảo cho lắm nhưng nó sẽ mang lại ý tưởng - đây là 60. và khoảng cách chỗ này là 5. vậy cả khoảng cách này là 65. Cả khoảng cách này là 78. Vậy khi bạn làm phép nhân -- nếu bạn đã có một hình chữ nhật mà có độ rộng là 65 và bạn nhân nó, và nó có độ dài là 78, vậy mô hình này sẽ trở thành 78 lần của 65. Khu vực này sẽ là 5070. Bây giờ, mỗi phần này chúng ta có thể xác định vào trong một trong nhưng khu vực ngay tại mô hình này. Khi chúng ta làm phép nhân 5 với 8 và ta có 40, đó chính là phần này. 5 nhân 8 bằng 40. Khi chúng ta nhân 5 với 70, và được 350, nó sẽ nằm ở ngay đây. 5 nhân 70, và chúng ta được 350. Khi chúng ta nhân 60-- số 6 ở hàng chục-- 60 lần của 8 và được 480-- nó nằm ngay đây-- đây là 60 nhân 8 bằng 480. Và cuối cùng khi chúng ta nhân 60 với 70 và được 4200-- nó sẽ nằm ở đây. khu vực này có độ rộng là 60 và cao 70. vậy đây là 60 lần của 70, và bằng 4200. và rồi chúng ta cộng tất cả để được 5070. về cơ bản chúng ta đã cộng tất cả các diện tích của từng tỉ lệ này. Cái lớn nhất này là 4200, nó chiếm gần như cả diện tích và chúng ta lấy 480 ở khu vực màu tím này, cộng 350 ở khu vực màu xanh-nõn chuối này, và rồi cộng 40 từ khu vực xanh lơ này để được 5070 Vậy cả diện tích của hình này là 5070 đơn vị vuông