If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:31

Dùng mô hình diện tích và các tính chất để làm phép nhân

Thuyết minh video

Điều mà tôi muốn làm ở trong video này là luyện tập một chút và trực giác khi chúng ta đang nhân các phép nhân Hãy cho rằng chúng ta muốn nhân một phép tính 7,000 nhân với 6 bằng bao nhiêu 7,000 nhân 6 Bây giờ, có thể một vài bạn, nó có thể bất ngờ với bạn Hãy nhìn nào, nếu tôi có 7 của gì đó, và đây tôi có 7 nghìn và tôi nhân nó với 6, tôi sẽ có bảy nhân sáu, hay 42 và trong trường hợp này chúng ta có 42,000 Vậy bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng và nói nhìn này, 6 nhân 7,000 sẽ là 42,000 Và thật tuyệt nếu bạn tập trung vào nó như thế và một cách khác để nghĩ về nó, nhìn nào 6 nhân 7 là 42, và sau đó từ khi chúng ta nói đến hàng nghìn chúng ta không chỉ nói về 7 chúng ta đang nói về 7,000 Tôi có 3 số 0 ở đây, vậy tôi sẽ có 42,000, 3 số 0 ở đây Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta thật sự hiểu Những gì đang diễn ra ở đây Nó sẽ giúp chúng ta một chút trong việc luyện tập các phép tính nhân của chúng ta Vậy 7,000 cũng có nghĩa là 1,000 nhân 7 hoặc 7 nhân 1,000 Nó là 7,000 Hoặc bạn có thể cho rằng nó như là 1,000 số 7 Cũng có nghĩa là 1,000 lần số 7 nhân với 6 Và bạn có thể cho rằng như vậy , bạn có thể lấy 1,000 nhân với 7 trước, sẽ là 7,000 và sau đó nhân với 6 Hoặc bạn lấy 7 nhân với 6 trước, và ở đây, ở ngay đây là sự kết hợp của phép nhân Nó có vẻ rất mơ hồ, nhưng nó nói rằng nhìn này, chúng ta có thể lấy 7 nhân với 6 đầu tiên trước khi chúng ta nhân với một nghìn Vậy chúng ta viết lại số này 1,000 lần và nếu chúng ta lấy 7 nhân với 6 đầu tiên chúng ta có thể đặt một cái ngoặc xung quanh nó nhân với 7 nhân với 6 7 nhân với 6 Lưu ý, nó là 1,000 nhân 7 nhân 6 Tôi có thể lấy 1,000 nhân 7 trước để có 7,000 hoặc tôi có thể lấy 7 nhân 6 trước để có, và bạn biết rằng nó đang ở đâu Vậy nếu bạn lấy 7 nhân 6 trước bạn sẽ có 42, và bạn sẽ có 1,000 nhân 42 1,000 nhân 42 Bạn có thể coi nó như là 1000 lần 42 hoặc là một chút trực giác cho rằng bạn có thể coi nó là 42,000 Vậy một lần nữa, chúng ta có 42,000 Và tất cả các lý do, một vài bạn có thể làm được điều này ngay lập tức ở trong đầu bạn và nó rất tốt nhưng nó sẽ tốt khi hiểu rằng những gì mình đang làm ở đây Và lý do tại sao tôi chia nhỏ nó ra như vậy, cách này, các bài tập trên Khan Academy để bạn làm điều này để chắc chắn rằng bạn thực sự hiểu thế nào để chia nhỏ các số và thế nào bạn có thể kết hợp chúng lại khi bạn nhân Hãy làm một cái khác Hãy nghĩ chúng ta muốn tìm ra Hãy nói rằng chúng ta muốn tìm ra để tôi cho chúng ta một khoảng trống hãy nói rằng chúng ta muốn tìm ra 56 nhân 8 bằng bao nhiêu Và đây là một đống thứ khác nhau mà bạn có thể làm với nó Bạn có thể nói là, nhìn này, 56, nó là cũng giống như 50, 5 lần 10 nó là 50 cộng 6 lần 1 vậy 50 cộng 6, và tất cả nhân với 8 Và sau đó bạn có thể phân chia số 8 ra và bạn có thể nói, nhìn này, nó sẽ là 50 nhân 8 Vậy nó sẽ làm 50 nhân 8 cộng 6 nhân 8 Cộng 6 nhân 8 Và 50 nhân 8? 5 nhân 8 là 40, nhưng chúng ta không chỉ có 5, chúng ta có 50 vậy 5 lần 10 nhân 8 sẽ là 40 lần 10 hoặc nó sẽ là 400 Một cách khác để nghĩ về nó, 5 nhân 8 là 40 nhưng chúng ta không nói về 5 chúng ta nói về 50, vậy nó sẽ là 40 lần 10 Vậy 50 nhân 8 là 400, và sau đó 6 nhân 8 là, tất nhiên, bằng với 48 Vậy nó sẽ bằng với 448 Đây thực sự là cách tôi nhẩm tính trong đầu Khi mà tôi làm thế trong đầu tôi tất nhiên không viết mọi thứ ra như thế này nhưng tôi nghĩ, được rồi, 56 nhân 8, tôi có thể chia nó ra thành 50 và 6, và 8 nhân 50, đó là 400 hoặc 40 lần 10 bạn có thể nói 8 nhân 5 lần 10 sẽ là 40 lần 10 hay 400 Và sau đó 8 nhân 6 sẽ là 48 vậy nó sẽ là 400 cộng 48 Một khi bạn luyện tập bạn sẽ có thể làm những điều này trong đầu bạn Và nếu nó hữu dụng, chúng ta có thể hình dung nó nhìn vào một diện tích của một hình chữ nhật Vậy tưởng tượng hình chữ nhật này ở ngay đây và nói rằng không gian này phía bên phải là 8, nó là 8 đơn vị chiều cao Vây đó là 8 Và tất không gian này, chiều dài này là 56 Vậy diện tích của hình chữ nhật này sẽ là 56 nhân 8 nó là những gì tạo ra để tính ra và để làm điều đó, chúng ta chia nhỏ nó ra thanh 50 nhân 6, vậy đây là phần đầu tiên ở ngay đây, nó có chiều dài chúng ta có thể nói nó có chiều dài là 50 nó có chiều dài 50, và sau đó ở phần thứ 2 nó có chiều dài là 6 nó có chiều dài là 6 Và lý do mà chúng ta chia nhỏ theo cách này là lý do chúng ta có thể, có thể trong đầu chúng ta hoặc là không cần làm quá nhiều thứ, tìm ra 8 nhân 50 là bao nhiêu và sau đó tính riêng ra 8 nhân 6 là bao nhiêu Vậy tính riêng từng diện tích của 2 mảnh trong một hình chữ nhật lớn và sau đó cộng chúng vào với nhau Vậy 8 nhân 5 lần 10 bằng bao nhiêu? Nó sẽ là 40 lần 10, hoặc 400 Nó sẽ là 400 đơn vị vuông sẽ là phần diện tích màu vàng Và sau đó 8 nhân 6 bằng bao nhiêu? Chúng ta biết rằng nó sẽ 48 đơn vị vuông Vậy diện tích tất cả hình chữ nhật sẽ là 8 nhân 50, hoặc 50 nhân 8 là 400, ở phần này, phần màu vàng cộng phần màu đỏ, cộng với 8 nhân 6 là 48, nó là 448 448 là diện tích của tất cả 8 nhân 56