If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:8:47

Thuyết minh video

Thầy sẽ nhân 15 lần 27 Thầy sẽ làm nó bằng cách sử dụng cái gọi là kiểu mẫu diện tích và tất cả các vấn đề của kiểu mẫu diện tích là để hiểu những gì đang diễn ra trong quá trình thực hiện phép nhân 16, các em có thể biểu diễn là 10 + 6. 1 này ở hàng chục. Nó đại diện cho 10. Chúng ta có thể biểu diễn là 10 + 6. Hãy để thầy làm 6 bằng màu xanh lá 10 + 6. và hãy để thầy đánh dấu 10 và 6 ở đây Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Phần này màu xanh biển, nó là 10. Thầy đang diễn ta -- thầy có dấu gạch chéo hay thầy biểu diễn 10 ô ở đây. và sau đó 6, thầy muốn làm nó màu xanh lá, 6, hãy đánh dấu 6 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 là tổng chiều dài này Phần xanh biển là 10. Phần xanh lá là 6. 10 là 1 chục. Đây là 1 chục và đây là 6 đơn vị. bây giờ hãy nghĩ về 27. chúng ta biết rằng 2 là ở hàng chục đại diện cho 20. Vậy hãy đếm 20. Nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 13, 14 15, 16 17, 18, 19. 20. Như vậy tới điểm này, đường thẳng này có chiều dài là 20 Nhưng chúng ta đang nói về 20 Chúng ta đang nói về 27 Nó là 20 + 7. Hãy đếm 7 ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bây giờ nếu chúng ta nhìn vào tổng số. Nếu chúng ta có 16 lần 27, tích 16 lần 27, những gì cho các em diện tích hình chữ nhật 16 lần 27 Hãy để thầy vẽ nó Nó là 16-- Đây là chiều rộng 16. Hãy mang đường thẳng này xuống đây và sau đó chiều cao hình chữ nhật, cách thầy vẽ thầy có 27 Đây là l, 2, 3, 4, 5, 6, 7. như vậy diện tích hình chữ nhật là 16 lần 27, diện tích hình chữ nhật này là bây giờ, chúng ta có thể tách nó ra thành từng phần vì nó sẽ dễ tính hơn, và chúng ta có thể nhìn phần diện tích mà tích khác biểu diễn là gì Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ về 10-- hãy để thầy tách nó ra. hãy để thầy vẽ nó phần này có độ rộng là 10 và sau đó hãy để thầy vẽ như thế này chúng ta có thể tính diện tích của mỗi phần, và sau đó là toàn bộ diện tích hình chữ nhật sẽ là tích này, sẽ là toàn bộ diện tích hình chữ nhật chúng ta đầu tiên có thể nghĩ về nó hãy nghĩ về 20 lần 10 là gì. 20 lần 10 thì khá dễ làm. Nó là 200. các em có thể nghĩ về 2 lần 1, và các em có 2 số 0. hay các em biết bây giờ tronf đầu là 20 lần 10 sẽ là-- các em sẽ thêm 0 vào đây Nó sẽ là 200. 20 lần 10 = 200. và hãy để thầy làm nổi nó các em có-- đó không phải màu thầy muốn sử dụng, hãy để thầy sử dụng màu xanh biển ở đây vậy nó là màu xanh biển từ 10 Hãy để thầy đặt màu cam vào đây từ 20 để làm rõ đây là tích của cả hai số đó. vậy 20 lần 10 = 200. bây giờ 20 lần 6 là gì? 2 lần 6 = 12, + các em có 0 này ở đây. vậy nó ở đây sẽ là 120. và nó có màu cam trong nó. vậy đây là 20. và sau đó hãy để thầy đặt màu xanh lá cho 6 20 lần 6. bây giờ diện tích của phần ở đây là gì? nó cao 7 và có rộng 10. vậy nó sẽ là 7 lần 10 hay 70. thầy sẽ có diện tích là 70 đơn vị vuông vậy hãy để thầy làm nó màu tím và thầy sẽ bỏ màu xanh biển vào đó Nó là một dự án nghệ thuật thú vị thầy sẽ bỏ màu xanh biển vào đó. và sau đó cuối cùng, diện tích của phần này ở đây là gì? nó cao 7 và nó rộng 6. vậy nó sẽ là 7 lần 6 hay 42 đơn vị vuông của diện tích Hãy để thầy tô màu nó vậy thầy có màu đỏ ở đây, và sau đó thầy có màu xanh lá ở đây vậy diện tích của toàn bộ phần này sẽ là gì? nó sẽ là 200 + 120 +-- hãy để thầy làm cách này, nó sẽ là 200 + 120 + 70 + 42. khi các em cộng lại,các em có, hãy nhìn, ở hàng đơn vị các em có 2. sau đó các em có 2chục + 7 chục = 9 chục + 4 chục là 13 chục, nó giống với 3 chục và 1 trăm và sau đó đây là 4. thầy đã cộng đúng phải không? Hãy nhìn, đây là 11. Nó trông có vẻ đúng vậy đây là 432. vậy nó sẽ bằng 432. và các em có thể nói, hey, Sal, tại sao chúng ta thông qua tất cả nhiệm vụ phải làm? Thầy thấy trước đó thầy có 16-- thầy có thể lấy 16 lần 27 như thế này các em có lẽ đã học dạng phương pháp này 16 lần 27. sau đó các em nói, được rồi, hãy bắt đầu với 7 ở hàng đơn vị và các em làm 7 lần 6 là 42. và các em mang 4. các em chỉ đặt 4 vào hàng chục vì nó là 40. Nhưng ngay khi các em làm 7 lần 6, chúng ta cần tính nó ở ngay đây. và sau đó khi các em nhân 7 lần 1, các em đang nhân 7 lần 10, và sau đó các em đang cộng 4 từ số 42. vậy khi các em làm 7 lần 1 này. Đây thật ra là các em đang tính diện tích này. và sau đó khi các em mang nó khi các em cộng nó mang 4, và đặt nó xuống đây các em đang lấy tổng của hai cái này, vì các em đang nhân 7 lần 16 để có diện tích này vậy hãy làm nó. 7 lần 1 là 7, + 4 là 11. vậy 112, những gì các em tính toán ở đây, là diện tích ở đây vậy 7 lần 10 hay 70, + 7 lần 6, 42. bây giờ khi các em đến hàng chục các em luôn nói rằng, các em biết, thầy chỉ bỏ 0 xuống đây Nhưng tại sao các em bỏ 0 xuống đây? Vì 2 này đại diện cho chục vậy nếu các em nhân 2 lần 6, và các em đặt 12 và đặt 2 xuống và mang 1 Nó thì không đúng. Đây là 20. vậy đó là lý do các em đặt 0 ở đây vậy hãy thảo luận sơ chúng ta không có nhầm lẫn 2 lần 6 là 12. vậy chúng ta sử dụng mang 2 xuống đây và mang 1. Nhưng chú ý chúng ta đang nghĩ về 20 lần 60 là 120. chỉ làm, chúng ta chỉ tính nó ở đây. và then chúng tado 20 lần 10 is 200. Nhưng sau đó chúng ta có nó từ 120. vậy đây là 300. vậy những gì chúng ta làm khi chúng ta nhân 2 lần 16, chúng ta chỉ tính tổng diện tích chúng ta đã làm 20 lần 6 để có nó và sau đó chúng ta có 20 lần 10 để có nó Khi chúng ta làm 20 lần 6, chúng ta mang 1 này vào hàng trăm. và vậy chúng ta cộng tất cả chúng lại và có 320 và sau đó bước này ở đây các em chỉ tìm tổng diện tích-- diện tích này + diện tích đó. vậy nó sẽ cho chúng ta--- bây giờ chúng ta xứng đáng gõ trống. 2 + 0 là 2. 1 + 2 là 3. 1 + 3 là 4.