If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:58

Thuyết minh video

Trong video này thầy sẽ nhân 87 lần 63. nhưng thầy không làm nó bằng cách sử dụng vài quá trình chỉ các em vài bước thay vì, chúng ta chỉ sử dụng tính chất phân phối để cố gắng tính bài này. vậy đầu tiên những gì thầy sẽ làm-- hãy để thầy viết 87 vậy đây là 87. nhưng thay vì viết 63 như thế này Thầy viết 63 = 60 + 3. Bây giờ cái này sẽ bằng? 87 lần 60 + 3, sẽ là sẽ giống với-- và hãy để thầy sao chép và dán nó vậy nó sẽ giống với 87 lần 60 + 87 lần 3. các em có thể nói rằng chúng ta chỉ phân phối số 87. chúng ta đang nhân 87 lần 60 + 3. Đó là 87 lần 60 + 87 lần 3. thầy có thể đặt dấu ngoặc để làm nó dễ hơn một chút khá hơn rồi. nhưng sau đó các em tính nó như thế nào? bây giờ chúng ta có thể viết 87 = 80 + 7. vậy hãy viết lại nó vậy nó thì giống như vậy hãy để thầy viết nó theo cách này thầy có thể gói chúng lại vậy nó thì giống với 60 lần 87. nhưng thầy sẽ viết 60 lần 80 + 7. chúng ta có thể làm nó như thế này 80 + 7 + 3 lần 80 + 7, hay 3 lần 87. hãy để thầy so chép và dán nó, vậy thầy không phải tiếp tục chỉnh màu + 3 lần 80 + 7. vậy sao chép và sau đó hãy để thầy dán nó. và sau đó các em có nó như thế này vậy tất cả thầy đã làm, chỉ rõ hơn-- tất cả những gì các em nhìn ở đây, 87 lần 60, đó là điều giống như 60 lần 87, giống như 60 lần 80 + 7. tất cả những gì các em nhìn thấy ở đây, 87 lần 3, nó sẽ giống với 3 lần 87, thì giống với 3 lần 80 + 7. Nó chỉ ở ngay đây. nhưng nhìn này, chúng ta có thể phân phối lại chúng chúng ta có thể phân phối 60 lần 80 + 7. vậy đây sẽ là 60-- thầy sẽ làm cùng màu Thay đổi mày thì khó đây là 60 lần 80 + 60 lần 7 + 3 lần 80 + 3 lần 7 ở ngay đây vậy chú ý những gì chúng ta đã làm là chúng ta nghĩ về những chữ số này đại diện cho cái gì 8 đại diện cho 80 7 đại diện cho 7. 6 đại diện cho 60, bởi vì nó ở hàng chục. 8 cũng ở hàng chục. 3 này ở hàng đơn vị, vậy nó chỉ là 3. và chúng ta chỉ nhân chúng lại với nhau chúng ta nhân 80 lần 60. chúng ta nhân 80 lần 3. chúng ta nhân 7 lần 60 ở đây. chúng ta nhân 7 lần 3. và sau đó chúng ta cộng tất cả chúng lại. và nó sẽ cho chúng ta tích của chúng ta. vậy ví dụ, nó ở đây, 6 lần 8 = 48. nhưng nó không phải 6 lần 8 đây là 60 lần 80. vậy đây sẽ là 4,800. chúng ta có 2 số 0 ở đây vậy 48 theo sau là 2 số 0 Nó ở đây, 60 lần 7, là 420. 6 lần 7 là 42. nhưng nó sẽ nhiều hơn 10 lần, bởi vì đây là 60. và sau đó 3 lần 80-- cùng logic. 3 lần 8 là 24. vậy đây sẽ là 240. và sau đó, cuối cùng, 3 lần 7 là 21. và sau đó để có tích, chúng ta có thể cộng chúng lại với nhau và các em có thể nói, Sal, thầy biết cách làm nó nhanh hơn. nhưng lý do thầy đang làm nó là để chỉ các em rằng cách nhanh đó các em đã biết làm nó như thế nào, nó không phải công thức thần kì hay phương pháp thần kì các em đang làm nó chỉ thực hiện tính chất phân phối và, hy vọng, một chút lẽ thường. vậy nó sẽ bằng gì? chúng ta có thể cộng tất cả chúng lại 4,800 + 420 + 240 + 21. Các em sẽ có 1 ở đây hãy nhìn . 20 + 40 + 20 is 80. hãy nhìn . 800 + 400 = 1,200 + 200 = 1,400. và vậy các em có 5,481. Nó tương đương với 5,481. và các em có thể nói, đây là một chút khó khăn để làm tính chất phân phối và một lần nữa. Có cách đơn giản hơn để hình dung nó không? và có. các em có thể viết nó thành một khung lưới vậy chúng ta có thể nói chúng ta đang nhân 87 lần 63. chúng ta có thể viết nó như thế này chúng ta có thể nói nó là 80 + 7 lần 60 + 3. và sau đó các em có thể lập 1 khung lưới như thế này vậy hãy để thầy lập một ô ở đây Nó là 2 chữ số nhân 2 chữ số vậy nó sẽ là khung lưới 2 lần 2, 2 dòng và 2 cột. và sau đó các em chỉ phải tính. 60 lần 80 là gì? chúng ta đã tính nó. Đó là 4,800. 60 lần 7 là gì? đó sẽ là 420. 3 lần 80 là gì? chúng ta đã tính nó. Đó là 240. và thầy muốn làm cùng màu-- 240. và cuối cùng, 3 lần 7 là gì? 21. các em cộng tất cả chúng lại các em có 5,481. và thầy khuyến khích các em bây giờ chỉ làm phép nhân giống như vậy bài toán, giống 87 lần 63, cách mà các em có thể học nó một cách truyền thống và nhìn vào các bước khác nhau và tại sao chúng hợp lý và tại sao, ở cuối mỗi ngày các em đang làm thứ giống chúng ta đã là trong video này các em đang làm nó bằng cách khác và tất cả vấn đề trong bài tập, tòan bộ video, là các em không chỉ mù quáng làm vài bước để tìm tích của 2 số. nhưng các em có thể hiểu tại sao các bước đó có hiệu quả và các số đó có liên hệ với nhau như thế nào