If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:26

Thuyết minh video

Chúng ta cùng xem xem đơn vị đo nào thường được sử dụng trong hệ đo lường mét để đo trọng lượng của 1 vật. Thầy đang đặt từ trọng lượng trong dấu ngoặc kép ở ngay đây bởi vì những đơn vị mà thầy đang nói đến thì-- thực sự, nếu chúng ta muốn trở nên kĩ thuật hơn, chúng là các đơn vị của khối lượng. Và như các em sẽ thấy sau đây trong sự nghiệp khoa học của chúng ta, thì trọng lượng và khối lượng không giống nhau. Chúng có liên quan với nhau. Khối lượng các em có thể xem như là số lượng vật chất tạo thành vật thể. Vật thể có bao nhiêu vật chất cấu thành nó? Việc thay đổi vận tốc của 1 vật khó như thế nào? Trong khi đó trọng lượng là lực mà lực hấp dẫn tác động lên vật thể đó? Bây giờ, trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta chỉ sống trên cùng 1 hành tinh hay ở cùng một nơi trên hành tinh, nếu một vật có khối lượng lớn hơn, thì nó cũng sẽ có trọng lượng lớn hơn. Và nếu một vật có trọng lượng lớn hơn, nó cũng sẽ có khối lượng lớn hơn. Đó là lý do tại sao trong ngôn ngữ thường ngày các từ này thường được thay thế cho nhau. Sau này chúng ta sẽ thấy rằng chúng có những ý nghĩa khác nhau. Để tiện cho bài giảng trong video này, vì chúng ta thực sự chỉ mới khởi động với các đại lượng này, nên thầy sẽ dùng chúng thay thế cho nhau. Thầy sẽ dùng chúng theo nghĩa mà ta hiểu thường ngày, chứ không theo nghĩa vật lý kĩ thuật. Vậy thì trong hệ đo lường mét khi người ta nói về việc đo lường những vật tương đối nhẹ, thì họ thường dùng đơn vị gam. Và để có khái niệm về những vật nặng 1 gam, thì 1 ví dụ đó là cái ghim giấy. Một cái ghim giấy cỡ trung bình của các em nặng khoảng 1 gam. Một thanh kẹo cao su, chứ không phải cả thỏi kẹo cao su nhé, chỉ 1 thanh kẹo thôi, cũng nặng khoảng 1 gam. Tờ 1 đô-la cũng nặng khoảng 1 gam. Trọng lượng của chúng không nhiều. Bây giờ, nếu các em muốn cân những vật khác nặng hơn, thầy nói rằng, cân nặng của con người, các em sẽ tăng lên hàng nghìn và đến với ki-lô-gam. Ki-lô-gam. Và như đơn vị đã ấm chỉ, phần tiền tố ngụ ý, thầy nên nói là, ki-lô, một nghìn. Nó có nghĩa là 1,000 gam. Và nếu các em muốn biết nó biểu diễn cho bao nhiêu, vâng, nhiều người tính trọng lượng của mình theo ki-lô-gam. Vậy nên, ví dụ nhé, thầy nặng khoảng 70 ki-lô-gam. Và thầy cao 5 feet 9 inch. Thầy có tạng người trung bình và thầy nặng khoảng 70 ki-lô-gam. Nếu các em muốn hình dung 1 ki-lô-gam thì như thế nào, hình dung rằng các em lấy 1 lít chất lỏng hay 1 lít nước. Nếu các em lấy 1 lít nước. Và 1 lít nước, các em có thể hình dung giống như 1 hình lập phương sâu 10 xen-ti-mét, rộng 10 xen-ti-mét, và cao 10 xen-ti-mét. Nếu các em đổ đầy nước cho nó, thì cân nặng của khối hộp đó sẽ bằng 1 ki-lô-gam. Thầy biết các em chưa từng biết qua khối lập phương với 1 lít nước. Một cách khác để hiểu đó là, nếu các em đến siêu thị và các em mua 2 lít nước ngọt. Và thỉnh thoảng các em mua 2 lít nước loại khác -- có thể là nước, gì cũng được. Nếu các em mua 2 lít nước ngọt và mang đi cân--vâng, thực sự thì, 2 lít nước, đặc biệt, sẽ nặng-- nước ngọt có các chất khác trong nó, nên các em không thể có trọng lượng chính xác. Nhưng 2 lít nước, thầy nói rằng, có trọng lượng bằng chính xác 2 ki-lô-gam. Chúng ta chỉ nói về bản thân nước thôi nhé. Chúng ta không bàn về những chất chứa trong nó. Nhưng nếu các em muốn biết gần đúng nó nặng bao nhiêu thì, chai nước này sẽ nặng 2 ki-lô-gam. Do vậy, nếu các em đang đo những vật có kích thước cỡ con người, hay một khối lượng chất lỏng hợp lý, những vật có kích cỡ này, thì ki-lô-gam có nhiều ý nghĩa. Nếu các em cân những vật rất nhẹ, thì các em đang nói về gam. Nếu các em muốn thực sự chính xác, thì đơn vị này sẽ được dùng cân rất nhiều thứ nếu các em đang bào chế thuốc và các em cần rất, rất, rất chính xác, các em thỉnh thoảng cũng sẽ thấy người ta dùng đến mi-li-gam. Các em có thể hình dung rằng 1 mi-li-gam bằng 1/1,000 của 1 gam. Và 1/1,000 trọng lượng của tờ 1 đô-la hay 1/1,000 trọng lượng của 1 cái ghim giấy, nó rất, rất, rất, rất nhỏ. Do vậy nó thường không được dùng trong đời sống hằng ngày.