If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:24

Thuyết minh video

Thầy có 2 đại lượng cần phải chuyển đổi ở ngay đây. Thầy muốn đổi 3 ki-lô-gam sang mi-li-gam. Và thầy muốn đổi 4 tấn sang aoxơ. Đây rõ ràng là dùng hệ đo lường mét. Còn đây là dùng hệ đo lường thông thường của Mỹ. Thầy cũng khuyến khích các em dừng video lại một lát và thử tự đổi đơn vị xem nhé. Vâng, để làm bài này, chúng ta chỉ cần xem xem những tiền tố này có nghĩa gì. Thầy sẽ viết lại nó là 3 ki-lô-gam, và chúng ta sẽ đổi nó sang mi-li-gam. Và chúng ta đã biết rằng tiền tố \"ki-lô,\" nó thực ra có nghĩa là 1,000. Và tiền tố \"mi-li,\" có nghĩa là 1/1,000 của 1 gam. Đầu tiên chúng ta sẽ đổi sang gam trước. Đổi từ ki-lô-gam sang gam. Và sau đó đổi từ gam sang mi-li-gam. Vậy chúng ta có thể nói rằng 3 ki-lô-gam sẽ bằng 3 nhân với 1,000 gam. Nên nó sẽ bằng 3,000. Đây là 3,000 gam. Đó là 1 cách để diễn giải tiền tố \"ki-lô,\" vậy chúng ta được 3,000 gam. Bây giờ, làm sao đổi từ gam sang mi-li-gam? Vâng, chúng ta đã nói ở đây rằng 1 mi-li-gam-- Để thầy viết nó ở đây, 1 mi-li-gam bằng 1/1,000 hay 1,000 của 1 gam. Nói cách khác thì 1 gam bằng 1,000 mi-li-gam. Nhớ rằng, chúng ta đã có 3,000 gam. Mỗi gam thì bằng 1,000 mi-li-gam. Ở đây bằng 3,000 gam. Mỗi gam thì tương ứng với 1,000 mi-li-gam, vậy ta nhân với 1,000. Và đây sẽ là số lượng theo mi-li-gam. Nó sẽ bằng bao nhiêu? 1,000 nghìn là 1 triệu, vậy thì 3,000 nghìn là 3 triệu. Chúng ta sẽ được 3 triệu mi-li-gam. Một cách hiểu khác của phép nhân này đó là, Thầy có 3 số 0 ở đây, và 3 số 0 ở đây nữa, nên tích cuối cùng của thầy sẽ là-- 3 nhân 1 bằng 3, và theo sau nó là 6 số 0 nữa do vậy thầy được 3 triệu mi-li-gam. Bây giờ cũng làm tương tự ở đây. Đổi từ đơn vị đo lường Mỹ là tấn sang aoxơ. Đầu tiên là chúng ta sẽ đổi sang pound, và sau đó ta đổi từ pao sang aoxơ. Chúng ta biết rằng 1 tấn thì bằng 2,000 pao. Vậy thì 4 tấn sẽ bằng, vâng mỗi tấn sẽ bằng 2,000 pao. Vậy nên nó sẽ bằng 4 nhân 2,000 pao. Và bằng 8,000 pao. Để thầy thêm một khoảng trống ở đây. Bây giờ có bao nhiêu aoxơ trong mỗi pao này? Vâng, chúng ta biết rằng 1 pao, chúng ta biết rằng 1 pao bằng 16 aoxơ. Vậy 8,000 pao, vậy số ở đây-- để thầy viết ở đây, 8,000 pao. Nếu mỗi pao trong 8,000 có 16 aoxơ, hay tương ứng với 16 aoxơ, thì nó sẽ bằng 8,000 nhân 16 aoxơ. Vậy 8,000 nhân 16 bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 8 nhân với 16 là 80 cộng với 48 bằng 128. Nhưng chúng ta muốn nhân 8,000 lần, do vậy nó sẽ bằng 128,000. Vậy 4 tấn bằng chừng đó aoxơ.