If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:34

Thuyết minh video

Câu hỏi: 6 pao thì bằng bao nhiêu aoxơ? ta có 6 pao, và ta cần đổi ra aoxơ. và để thầy nhắc lại 16 aoxơ bằng 1 pao, hay 16 aoxơ trên 1 pao. Như vậy ta sẽ để pao dưới mẫu số. còn đây là tử số. để thầy viết ra, mẫu số là pao, còn tử số là aoxơ. như thầy đã nhắc, 16 aoxơ thì bằng 1 pao. Như vậy nếu ta nhân 2 biểu thức này lại, thì sẽ triệt tiêu đi pao, và ta chỉ còn đơn vị aoxơ, cũng là điều ta cần, và ta chỉ cần nhân 6 cho 16. Rất hợp lí, ta có 16 aoxơ trên pao, nhân cho 6 pao giờ ta nhân 6 cho 16 thì sẽ ra số aoxơ cần tìm, như vậy 6 nhân 16 bằng bao nhiêu? 6 nhân 6 bằng 36, nhớ 3. 6 nhân 1 là 6, cộng 3 bằng 9. như vậy 6 nhân 16 bằng 96. thật ra ta còn chia cho 1 ở đây, nhưng không ảnh hưởng gì cả. ta chỉ còn đơn vị aoxơ như vậy 6 pao bằng 96 aoxơ.