If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:0:54

Thuyết minh video

Denis đang đi nghỉ ở Trung Quốc và muốn dùng 30 đô để mua một cái áo lạnh. Cái áo lạnh mà Denis muốn mua tốn 197 yuan Trung Quốc. Một đô có thể được đổi thành 6 Yuan Trung Quốc. Denis sẽ có _______ Yuan Trung Quốc nếu Denis đổi 30 Đô của ông ấy. Hãy nghĩ về vấn đề này. Denis định lấy 30 đô và tỷ lệ chuyển đổi là 6 Yuan mỗi Đô thì Denis có 30 đô nhân 6 Yuan. Và 30 x 6 thì cũng giống như 3 x 6 x 10 =180. Thì Denis sẽ có 180 Yuan Trung Quốc. Vậy thì Denis có đủ tiền để mua cài áo lạnh không ? Cái áo lạnh tốn 197 Yuan Trung Quoc, vậy thì Denis không có đủ tiền để mua cái áo lạnh.