If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:30

Bài toán đố về thời gian: trò chơi xếp hình

Thuyết minh video

- [Giọng nói] Amelia bắt đầu giải một câu đố lúc 12:56 chiều và giải xong lúc 1:33 chiều. Vậy cố ấy mất bao lâu để giải được câu đố này? Nào chúng ta có thể thấy cô ấy bắt đầu lúc 12:56 chiều và kết thúc lúc 1:33 chiều. Đây đều là các giờ chiều nên chúng ta sẽ giả sử như nó cùng trong một ngày, vậy điều đó có nghĩa là nó sẽ không đi từ sáng đến tối. Đây đều là buổi trưa. Cô ấy bắt đầu lúc 12:56 bà chúng ta muốn biết cần bao lâu để đến 1:33 lúc mà cố ấy giải xong. Nhìn xem, từ 12:56 đến 1 giờ chúng ta có thể tính được là bao lâu. Nào đó là bốn phút, chỉ có bốn phút giữa 12:56 và 1:00, và sau đó chúng ta phải đi từ 1:00 đến 1:33 chiều, đó là 33 phút, vậy Amelia giải trong vòng 4 phút, cộng thêm 33 phút nữa sau một giờ . Cô ấy giải trong 4 phút trước 1:00, 33 phút sau một giờ, vậy cô ấy cần tổng cộng 37 phút để giải xong câu đố này.