If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:37

Thuyết minh video

Ở đây chúng ta đã liệt kê 2 thể tích chất lỏng theo đơn vị ga-lông (gallon), 1 ga-lông và 2 ga-lông. Và điều thầy muốn làm trong video lần này đó là cố gắng chuyển đổi lượng chất lỏng này, thể tích chất lỏng này, thầy muốn đổi nó sang các đơn vị khác trong hệ đo lường thông thường của Mỹ. Thầy cũng khuyến khích các em dừng video này lại một lát và đầu tiên thử làm với 1 ga-lông. Cố gắng đổi nó sang 1 lít Anh (quarts), panh (pints), cúp (cups), và aoxơ chất lỏng (fluid ounces). Vâng, 1 ga-lông bằng 4 lít Anh. Nên chúng ta chỉ cần nhân nó cho 4. 1 lít Anh bằng 2 panh, nên chúng ta có thể nhân nó với 2. Vậy 4 lít Anh, mỗi lít Anh bằng 2 panh. 4 nhân 2 bằng 8 panh. Mỗi panh bằng 2 cúp, mà chúng ta có 8 panh. Mỗi panh thì bằng 2 cúp. Nên chúng ta sẽ có 16 cúp. Và cuối cùng, nếu chúng ta đổi từ cúp sang aoxơ chất lỏng, mỗi cúp bằng 8 aoxơ chất lỏng. Nên nếu chúng ta có 16 cúp, nó sẽ bằng 16 nhân 8. 8 nhân 8 bằng 64, và nó sẽ bằng 2 lần đó. Nó sẽ bằng 128 aoxơ chất lỏng. Bây giờ, chúng ta sẽ làm tương tự với 2 ga-lông. Cố gắng chuyển đổi nó sang lít Anh, panh, cúp và aoxơ chất lỏng. Và thầy khuyến khích các em dừng video lại một chút và thử tự làm trước đã nhé. Vâng, với cùng ý tưởng. 1 ga-lông bằng 4 lít Anh. Nên 2 ga-lông sẽ bằng 2 nhân 4 lít Anh, hay bằng 8 lít Anh. 1 lít Anh bằng 2 panh. Nên nếu chúng ta đổi từ lít Anh sang panh, chúng ta sẽ phải nhân cho 2. Nên nó sẽ bằng 16 panh. Và mỗi panh bằng 2 cúp. Nhân cho 16 panh, thì nó sẽ bằng 32 cúp. Và cuối cùng, mỗi cúp bằng 8 aoxơ. 32 nhân 8 sẽ bằng bao nhiêu? Xem nào, nó sẽ bằng 256. Chú ý vài điều ở đây. Khi chúng ta đi từ 1 ga-lông đến 2 ga-lông, chúng ta chủ yếu tăng lượng ga-lông lên 2, hay chúng ta đã nhân với 2. Và các em thấy rằng dọc theo bảng này nó cũng đi từ 4 lít Anh sang 8 lít Anh. Ở đây đi từ 8 panh sang 16 panh. Ở đây đi từ 16 cúp sang 32 cúp, đi từ 128 aoxơ chất lỏng sang 256. Khi các em tăng gấp đôi thể tích theo ga-lông, thì các em, tất nhiên, cũng đã tăng gấp đôi thể tích ở các đơn vị khác.