If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:22

Thuyết minh video

Chúng ta có nhiều khoảng thời gian ở đây, Và chúng được tính theo phút. Và điều chúng ta phải làm đó là, tính xem chúng bằng bao nhiêu giây? Trường hợp đầu tiên thì khá đơn giản rồi. 1 phút bằng 60 giây. Theo định nghĩa, 1 giây bằng 1/60 của 1 phút. Vậy còn 5 phút thì sao? Vâng, chúng ta có thể cố gắng trực quan hóa nó một chút. Nếu 1 phút-- giả sử đây là 1 phút-- nếu nó bằng 60 giây, thì 5 phút-- chỉ cần làm 5 bản sao của nó. Vậy thì đây là 1, 2, phút, 3, phút, 4 phút, và cuối cùng là 5 phút. Vậy các em thấy rằng 5 phút sẽ bằng 5 nhân với 60 giây. Và 5 nhân 60 bằng 300. Vậy ở đây các em sẽ có 5 nhân 60, và bằng 300 giây. Vậy còn 10 phút thì sao? Vâng, cũng cùng ý tưởng đó. 10 nhân 60 bằng 600 giây. Còn 60 phút thì sao? Vâng, 60 phút hay 60 giây/phút nhân 60 phút bằng 3,600 giây. Những bài này thật thú vị. Chúng ta cùng làm một vài bài khó hơn 1 chút nữa nhé. Hãy chuyển đổi giữa giờ, phút, và giây. Chúng ta sẽ bắt đầu với một bài nào đó khá đơn giản 1 chút. Giả sử chúng ta có 1 giờ. Vâng, chúng ta biết rằng theo định nghĩa thì 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 60 phút bằng bao nhiêu giây? Vâng, chúng ta chỉ cần tính thôi. 60 nhân 60 giây/phút ta được 3,600 giây. Vậy còn 2 giờ thì sao? Vâng, cũng cùng ý tưởng đó. 60 phút/giờ, nếu thầy có 2 giờ, nó sẽ bằng 2 nhân 60. 2 giờ nhân với 60 phút/giờ ta được 120. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu giây? Vâng, chúng ta có 2 cách để làm. Các em có thể lấy 120 phút nhân với 60 giây/phút. Hya các em có thể nói rằng 2 giờ nhân vơi 3,600 giây/giờ. Chúng ta tính theo cách này xem nào. Vậy thì 2 giờ nhân với 3,600 giây/giờ ta được 7,200 giây. Bây giờ, nếu chúng ta có 10 giờ thì sao? Vâng, 1 lần nữa, 10 nhân 60, 10 giờ nhân 60 phút/giờ ta được 600 phút. Và nếu chúng ta muốn đổi ra giây, 10 giờ nhân 3,600 giây/giờ ta được-- vâng, nó sẽ bằng 10 lần 3,600, và bằng 36,000, hay 10 nhân 36 nhân 100, hay 10 nhân 3,600.