If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:09

Bài toán đố về thời gian: thời gian di chuyển

Thuyết minh video

Nếu thời gian để đi về nhà là 39 phút, thì lúc mấy giờ Chris phải bắt đầu đi để về đến nhà lúc một phần tư giờ sau sáu giờ? Nào hãy vẽ một trục thời gian và nghĩ xem chuyện gì đang xãy ra ở đây. Đây là điều ít nhất mà thầy phải làm để có thể mường tượng cách giải quyết bài toán này. Và thầy sẽ vẽ về các giờ trước và sau 6 giờ. Vậy thầy sẽ vẽ từ 5 giờ đến 7 giờ chỉ để chắc rằng chúng ta có thể biểu diễn được tất cả. Thầy có thể vẽ một đường thẳng hơn thế này, nên hãy để thầy vẽ lại thẳng hơn một chút. Nó vẫn không hoàn hảo, nhưng nó sẽ được việc. Hãy ghi vào đây là 5 giờ. Đây là 6 giờ. Và người ta không nói rằng đây là sáng hay chiều. Đây là 7 giờ. Họ nói rằng anh ấy phải về nhà lúc một phần tư giờ sau 6 giờ. Vậy một phần tư giờ sau sáu giờ là gì? Nào, nó sẽ là một phần tư đoạn thời gian giữa 6 giờ và 7 giờ. Đây là nửa đoạn thời gian giữa 6 giờ và 7 giờ. Và sau đó, một phần tư sẽ là một nửa của nó. Vậy đây sẽ là một phần tư giờ sau 6 giờ. Và nếu chúng ta muốn biết rằng thời điểm đó là bao nhiêu một phần tư đoạn thời gian giữa 6 và 7 giờ, chúng ta biết rằng có 60 phút trong một giờ. Vậy khoảng cách này sẽ là 60 phút. Một phần tư của 60 phút là 15 phút. Vậy thời điểm ở ngay đây là 6:15. Và đó là lúc mà Christ phải về đến nhà. Giờ, người ta nói rằng anh ấy phải mất 39 phút để có thể về đến nhà. Vậy nên anh ấy phải bắt đầu đi vào lúc 39 phút trước thời điểm này để đến nhà đúng 6:15. Nào hãy đi ngược về 39 phút trước để tính xem thời điểm mà anh ấy phải đi để có thể về nhà lúc 6:15. Vậy 39 phút trước 6:15 là lúc mấy giờ? Bây giờ, cách mà trí óc thầy suy nghĩ là thầy muỗn biết xem, xem nào, cần bao nhiêu thời gian để đến được chỗ giờ đúng /(0 phút/)? Và sau đó là các em sẽ còn lại bao nhiêu thời gian để đi lùi về trước giờ đó? Phần ở ngay đây là 15 phút. Nếu các em đi ngược về 15 phút từ 6:15 đến 6 giờ, đó sẽ là 15 phút. Vậy chúng ta vừa đi được 15 phút ngược về đến 6 giờ. Và chúng ta còn lại bao nhiêu phút phải đi ngược về? Nào, chúng ta lấy đi 15 từ 39. 39 trừ 15 là 24. Vậy chúng ta phải đi ngược về thêm 24 phút nữa. Vậy thời điểm ở ngay đây sẽ là 24 phút trước khi đêan 6 giờ. Và một lần nữa, cách mà chúng ta sẽ tính ra được đó là, nhìn xem. Đi từ 6:15, nếu các em đi ngược về 15 phút, các em sẽ đến chỗ 6 giờ. Chúng ta phải đi 39, vậy chúng ta còn 24. Vậy lúc đó, chúng ta cần phải đi ngược về 24 phút từ lúc 6 giờ. Nhưng 24 phút trước 6 giờ sẽ là bao nhiêu phút sau 5 giờ? Nào, một làn nữa, chúng ta đã biết rằng có 60 phút trong một giờ. Vậy 60 trừ 24 sẽ bằng bao nhiêu? Hãy để thầy tính nó ngay tại đây. 60 trừ 24 sẽ là 36. Và các em cũng có thể tính nhẩm. Hoặc các em có thể nói rằng, nhìn xem, tôi có thể mượn ở đây. Đây là một chục. Vậy ở đây còn 5. 10 trừ 4 là 6. 5 trừ 2 là 3. Cách mà trí óc thầy tính sẽ là, nhìn xem, 60 trừ đi 20 sẽ là 40. Và sau đó thầy sẽ phải trừ thêm 4 nữa để có được 36. Nhưng dù cách nào đi nữa, nếu chúng ta lấy đi 24 phút từ 6 giờ noa sẽ bằng với 36 phút sau 5 giờ. vậy thời điểm ở ngay đây là 5:36. Vậy khi người ta hỏi rằng, Chris phải đi lúc mấy giờ để đến nhà lúc một phần tư giờ sau 6 giờ? nó sẽ là 5:36.