If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:14

Bài toán đố về chu vi và diện tích: khoảng đất trống

Thuyết minh video

Mike đã xây 1 lồng chó hình chữ nhật dài 21 feet và có chu vi là 78 feet. Chiều dài chiếc lồng bằng bao nhiêu? Để thầy vẽ xem nó trông như thế nào nhé. Nó trông như thế này đây. Thầy đã vẽ hết mức có thể, 1 hình chữ nhật hay 1 chiếc lồng chó. Giả sử đây là 1 chiếc lồng chó. Và đề bài cho ta biết chiều dài của nó. Chiều dài của nó là 21 feet. Vậy khoảng cách này bằng 21 feet. Và tất nhiên, nếu khoảng cách này bằng 21 feet, thì khoảng cách này cũng bằng 21 feet. Bây giờ, đề bài cũng cho chúng ta biết rằng chu vi là 78 feet. Chu vi bằng 78 feet. Chúng ta cần tính chiều rộng của hình chữ nhật này. Và chiều rộng sẽ là độ dài này-- hay chiều rộng này, Thầy nên nói là-- chiều rộng này, cũng chính bằng chiều rộng ở ngay kia. Vậy thì hãy nghĩ xem nào. Chúng ta đã biết cách tính chu vi. Nếu chúng ta cộng khoảng cách này, 21 feet, với khoảng cách này, chiều rộng, cộng thêm 21 feet và chiều rộng lần nữa, chúng ta sẽ được 78 feet. Một cách để tìm được chiều rộng bằng bao nhiêu đó là, vâng, nhìn ở đây nếu chúng ta cộng tổng tất cả các cạnh, chúng ta sẽ được 78 feet. Vậy ít nhất chúng ta sẽ trừ đi 2 chiều dài màu cam, 2 cạnh 21 feet, từ chu vi 78 feet. Từ đó ta sẽ tìm được tổng 2 chiều rộng bằng bao nhiêu. Cùng trừ nào. Ta lấy 78 trừ 21 trừ 21. Và nó sẽ bằng bao nhiêu? Đó là 78 trừ 42. Và 78 trừ 42--Thầy không muốn có nhầm lẫn do bất cẩn-- 78 trừ 42 sẽ bằng 36. Vậy biểu thức này bằng 36. Chúng ta tự nhắc lại xem 36 feet là gì nào. Nó là tổng độ dài-- hay thầy nên nói là tổng chiều rộng-- nếu chúng ta lấy chiều rộng ở dưới này và cộng nó với chiều rộng ở trên. Bây giờ, chúng ta biết gì nữa nào. Chúng có cùng 1 chiều rộng, khoảng cách đó bằng với khoảng cách này. Và nếu chúng ta cộng chúng lại, thì ta được 36. Vậy thì 2 khoảng cách này bằng bao nhiêu, hay là 2 số bằng nhau nào mà thầy có thể cộng tổng lại để được 36? Vâng, chúng ta biết rằng 18 cộng 18 bằng 36. Vậy cạnh ở dưới này phải bằng 18. Và cạnh ở trên đây cũng phải bằng 18. Và chúng ta có thể kiểm chúng lại. Cộng tất cả độ dài các cạnh lại với nhau. Các em cộng 2 chiều rộng. Các em có 18 cộng 18. Và các em cộng 2 chiều dài, cộng thêm cho 21 và 21. Và ở đây các em được 36, đúng bằng kết quả chúng ta có được ở trên đây. Đây là điều mà ta muốn có khi cộng 2 chiều rộng với nhau-- cộng với 42. Tất nhiên, bằng-- 36 cộng 42 bằng 78, cũng là chu vi.