If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:21

Bài toán đố về so sánh diện tích

Thuyết minh video

Áp phích hình chữ nhật của Mary là 36 inch x 20 inch. Áp phích hình chữ nhật của Susan là 26 inch x 30 inch. Áp phích nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? Nghĩ xem nào. Đây là áp phích của Mary. Áp phích của Mary là 36x20. Nó là 36 inch x 20 inch. Nó sẽ trông như thế này. Diện tích sẽ bằng 36 nhân 20 inch vuông. 36 nhân 2 bằng 72. Vậy thì 36 nhân 20 sẽ bằng 720 inch vuông. Tiếp đến là trường hợp của Susan. Cùng vẽ áp phích của Susan nào. Áp phích của Susan là 26 inch x 30 inch, 26 inch x 30 inch. Áp phích của Susan có thể trông như thế này. Đó là áp phích của Susan, thầy đã cố hết mức có thể để vẽ 1 hình chữ nhật. Diện tích ở đây bằng bao nhiêu? Diện tích bằng 26 nhân 30 inch vuông, bằng với-- để thầy nhân thử nó ở phía ngoài này-- 26 nhân 30. Chúng ta có thể tính 26 nhân 3 3 và sau đó thêm 0 vào sau. Vậy thì 3 nhân 6 bằng 18. 3 nhân 2 bằng 6, cộng 1 nữa là bằng 78. Thực ra thì thầy cũng có thể tính nhẩm trong đầu. 3 nhân 20 bằng 60, cộng 3 nhân 6 bằng 18, ta được 78. Nhưng đây không phải 3 nhân 26. 3 nhân 26 sẽ bằng 78. 30 nhân 26 sẽ bằng 780. Vậy nó bằng 780 inch vuông. Vậy poster của bạn nào có diện tích lớn hơn? Áp phích của Susan. Áp phích của Susan có diện tích lớn hơn. Và lớn hơn bao nhiêu inch vuông? Vâng, của cô bé ấy là 780 inch vuông trong khi của Mary là 720 inch vuông. Vậy nó sẽ lớn hơn 60 inch vuông. 780 trừ 720 sẽ bằng 60.