If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:00

Thuyết minh video

trong video này, mình sẽ giới thiệu 2 cách chính để phân loại tam giác. Cách đầu tiên dựa trên việc liệu tam giác đó có các cạnh bằng nhau hay không, hay ít nhất là có một cặp cạnh bằng nhau. Cách còn lại dựa trên số đo các góc của tam giác. loại #thứ nhất, và tất cả đều dựa vào liệu tam giác có các cạnh bằng nhau hay không. Tam giác thường là 1 tam giác mà không có cạnh nào của nó bằng nhau. Ví dụ mình có 1 tam giác như thế này, cạnh này có độ dài bằng 3, cạnh này bằng 4, và cạnh này bằng 5, đây là 1 tam giác thường. Không có cặp cạnh nào bằng nhau. tam giác cân là tam giác mà có ít nhất 2 cạnh bằng nhau. Ví dụ, đây sẽ là 1 tam giác cân. độ dài cạnh này là 3, cạnh này cũng là 3, và cạnh này bằng 2. Chú ý rằng, cạnh này và cạnh này bằng nhau. Vậy nó thỏa mãn điều kiện có ít nhất 2 trong 3 cạnh bằng nhau. 1 tam giác đều là 1 tam giác mà 3 cạnh đều bằng nhau. Ví dụ, đây là 1 tam giác đều. Giả sử các cạnh này bằng 2, 2, và 2. Hoặc 1 tam giác có độ dài 3 cạnh là 3, 3, và 3 Bất kì tam giác nào 3 cạnh bằng nhau là tam giác đều. Bây giờ bạn hỏi, không phải tam giác cân là tam giác có ít nhất 2 cạnh bằng nhau hay sao. tam giác đều có phải trường hợp đặc biệt của tam giác cân không? có, bạn hoàn toàn đúng. tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, nên nó cũng thỏa #điều kiện tam giác cân. Theo định nghĩa đó, tất cả các tam giác đều là tam giác cân. Nhưng không phải tất cả các tam giác cân đều là tam giác đều. Ví dụ, tam giác này, rõ ràng không đều. Cả 3 cạnh không bằng nhau. Chỉ có 2 cạnh bằng nhau. Nhưng cả 2 tam giác đều này đều có ít nhất 2 cạnh bằng nhau. ta sẽ phân loại dựa vào số đo các góc. tam giác nhọn là tam giác mà tất cả các góc đều bé hơn 90 độ. Ví dụ, tam giác như thế này-- đây là 60, để mình vẽ nó lớn hơn 1 chút để vẽ số đo các góc. cái đó nhỏ hơn 1 chút. mình muốn làm rõ ra 1 tam giác như thế này. Nếu góc này bằng 60 độ, góc ở đây bằng 59 độ. Và góc còn lại ở đây bằng 61 độ. Chú ý tổng 3 góc của tam giác bằng 180 độ. Đây sẽ là 1 tam giác nhọn. Chú ý tất cả các góc đều bé hơn 90 độ. Một tam giác vuông là tam giác mà có 1 góc bằng 90 độ. Ví dụ, tam giác này là 1 tam giác vuông. góc này hay góc này bằng 90 độ. cách thông thường để kí hiệu, người ta sẽ không ghi 90 độ ở đây. Họ sẽ vẽ 1 góc như thế này. giống hộp nhỏ ở đây. Và nó cho biết góc ở đây là 90 độ. vì tam giác này có 1 góc bằng 90 độ, nó chỉ có 1 góc 90 độ, đây là 1 tam giác vuông. Vậy góc này bằng 90 độ. một tam giác tù có góc tù lớn hơn 90 độ, 1 tam giác tù là tam giác mà có 1 góc lớn hơn 90 độ. Giả sử có 1 tam giác như thế này. góc này bằng 120 độ. #để mình đảm bảo rằng nó có nghĩa. góc này bằng 25 độ. Hay góc này bằng 35 độ. Và góc này bằng 25 độ. Chú ý, tổng của chúng bằng 180 độ 25 cộng 35 bằng 60, cộng 120, bằng 180 độ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có 1 góc lớn hơn 90 độ. bạn có thể tự hỏi rằng, 1 tam giác có thể là kết hợp nhiều kiểu được không. Có 1 tam giác vuông thường không? Chắc chắn là có Trong trường hợp này, tam giác có 3 cạnh dài 3, 4, 5 là 1 tam giác vuông. Và góc ở ngay đây sẽ là 1 góc 90 độ. có 1 tam giác đều nhọn. tất cả các tam giác đều, vì tất cả các góc đều bằng chính xác 60 độ, tất cả các tam giác đều là tam giác nhọn. vậy có nhiều tổ hợp tam giác giữa các dạng này và các dạng này.