If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:37

Classifying shapes by lines and angles

Thuyết minh video

Hình nào dưới đây biểu thị 3 mệnh đề sau? ta có 3 mệnh đề và ta xem các hình dưới đây biểu thị cả 3 mệnh đề này. Mệnh đề đầu tiên là hình tứ giác hình có 4 cạnh nhìn các đáp án thử xem thử hình nào thỏa mệnh đề đầu tiên nào hình có 1, 2, 3, 4 cạnh như vậy đây là tứ giác. Ở đây có 1, 2, 3, 4 cạnh cũng là hình tứ giác. ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cạnh. vậy đây không phải là hình tứ giác. hình này có 6 cạnh, ta gọi là hình lục giác. vậy loại đáp án này đi. vì không thỏa mệnh đề đầu tiên nên nó sẽ không thể thỏa cả 3 mệnh đề. Và cuối cùng, hình này có 1, 2, 3, 4 cạnh vậy đây cũng là hình tứ giác. sau khi xét mệnh đề đầu tiên, ta còn 3 sự hình hình đầu tiên, hình thứ 2, và hình thứ 4. thỏa mệnh đề đầu tiên, là hình tứ giác. xét mệnh đề thứ 2, hình không có góc vuông. góc vuông là góc có số đo là 90 độ. góc vuông là góc có số đo là 90 độ nó sẽ nhìn giống vầy thường được kí hiệu bằng hình vuông ở giữa vì nó giống góc vuông. ta có thể tạo góc vuông từ các góc này. #vậy đây là góc vuông. nhìn xuống các đáp án thử, ta có thể nhìn thấy ở đây có 2 góc vuông ở góc này và góc này, đây là các góc vuông nhưng hình ta đang tìm không được có góc vuông, như vậy ta loại hình này ra. Hình này không có góc vuông không có kí hiệu góc vuông nào ở đây và tương tự với hình thứ 4, không có góc vuông như vậy 2 hình này đều thỏa mệnh đề thứ 2, và ta chỉ còn lại 2 hình. chúng đều là tứ giác và không có góc vuông. Và mệnh đề cuối cùng, hình có 4 cạnh bằng nhau. ta đã biết hình cần tìm là một hình tứ giác và tất cả các cạnh phải bằng nhau. nghĩa là các cạnh đều phải có cùng độ dài. Hình đầu tiên, ta thấy có vẻ các cạnh phía dưới này, ngắn hơn cạnh đi lên và xuống nên chúng không bằng nhau. Vậy ta loại hình này ra. Vậy hình cuối cùng này thoả. ta thấy các cạnh đều bằng nhau nhưng để biết chính xác chúng bằng nhau hay không đó là dựa vào các kí hiệu này. Khi bạn thấy kí hiệu này nghĩa là bất kì cạnh nào #có cùng kí hiệu thì sẽ có độ dài như nhau. cả 4 cạnh đều có kí hiệu 1 gạch như nhau tức là chúng có độ dài như nhau. như vậy là hình thứ 4 thỏa cả 3 mệnh đề. là hình tứ giác, không có góc vuông và cả 4 cạnh đều bằng nhau đáp án là hình thứ 4.