If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:11

Thuyết minh video

Tên khác của góc CPA là gì? Ta có C, ta có P, và ta có A. Vậy góc CPA sẽ là góc ở ngay đây. Vậy tên khác của nó là gì? Tôi có thể bắt đầu với A, và tôi có thể gọi nó là góc APC. Vậy góc này cũng cùng là một góc với APC. Ở đây có câu trả lời của tôi không? Có, đó là câu trả lời nằm ở ngay đây. Nếu bạn nói là góc P, thì nó sẽ không cho bạn nhiều thông tin. Điều đó thể hiện: Nó chỉ cho mình một điểm. Mình không biết, có thể nó đang nói tới góc đó, hay góc này, hay góc này, góc này. Nên việc đó không cho ta đủ thông tin để chỉ định góc ở ngay đây. Góc PAC sẽ là một góc được tạo thành nếu bạn có một đường thẳng ở đây, nếu bạn có một đường ở giữa AC. Góc PAC sẽ là góc ở ngay đây, và rõ ràng là một góc khác. Góc FPA sẽ là góc ở ngay đây, và rõ ràng cũng là một góc khác. Vậy lựa chọn di nhất hợp lí là góc APC.