If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:49

Measuring angles with a circular protractor

Thuyết minh video

Đo góc theo độ Ở đây, chúng ta đo cho góc màu xanh góc mà chúng ta muốn đo độ và nó thuộc vòng tròn này Vòng tròn đó bản chất là thước đo góc Đôi khi bạn thấy hay bạn đã nhìn thấy các góc có hình bán nguyệt kiểu giống như vậy Và những hình bán nguyệt có góc đo từ 0 đến 180 độ đúng vậy, nhưng một vòng tròn còn nhiều hơn Một vòng tròn đầy đủ là tốt hơn vì nó có thể có góc tới 360 độ Vì vậy , một vòng tròn đầy đủ cho phép chúng ta đo độ của góc với bất kì kích thước nào thay vì một góc độ lên tới 180 độ bây giờ, cách chúng ta đo độ cho góc cũng giống như chúng ta làm trên một hình bán nguyệt điều đầu tiên chúng ta muốn làm đảm bảo rằng một trong những tia của chúng ta đo không bằng 0 Vì, 1 trong 2 tia chúng ta đo và nó bằng 0 Làm như vậy, nó đã xếp cho chúng ta và chúng ta sẽ đó các tia tới các đường do đó, góc chúng ta đo được hiện ra Nó sẽ là một góc 10 độ Nếu nó được hiện lên ở vị trí đó Nó sẽ là một góc 50 độ Nhưng nếu góc được mở ra cho tới vị trí 160 độ thì 160 độ là số đo của nó Nhắc lại, nếu bạn đo trên một hình tròn đo độ của góc Hoặc bất kì thước đo độ của góc Bạn sẽ đặt một tia bằng 0 và sau đó đặt tia còn lại ở vị trí cần đo Như trong trường hợp này đã hiện ra đo được 160 độ