If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:19

Angles in circles word problem

Thuyết minh video

Nếu Arianna quay cần về bên phải 135 độ ta sẽ được cài đặt gì? 2 điều quan trọng ở đây. Đầu tiên, cô ấy quay 135 độ. và cô ấy quay #theo hướng nào? Cô ấy quay về bên phải Đây là cần quay #hướng lên trên cần quay màu đỏ này Hướng lên như một chiếc đồng hồ. Và chúng ta sẽ quay nó về bên phải quay bao nhiêu độ? 135 độ. Vì vậy, cần quay này sẽ quay đến khi nó được 135 độ. Làm thế nào chúng ta có thể biết được cần quay này #cần dừng lại? Khi nó được 135 độ Cách phổ biến là sử dụng thước đo góc. đo được 135 độ. Nhưng trong trường hợp này chúng ta không thể làm điều đó. vì chúng ta không có thước đo. Vì thế, hãy sử dụng một số thông tin khác những điều khác chúng ta biết về góc để giải quyết #bài này. một góc chúng ta thấy rất nhiều. là 90 độ. và một góc 90 độ Nếu chúng ta bắt đầu ở trên cùng và quay góc 90 độ chúng ta sẽ kết thúc với một góc như thế này. một góc ta có thể đặt một hình vuông ở giữa và kết thúc hình vuông. Nó giống như một góc vuông vì thế, góc này là 90 độ. vì vậy, trên cần quay, Nếu #chúng ta bắt đầu từ trên cùng và quay 90 độ chúng ta sẽ dừng ở chế độ "Thấp" 90 độ. Nhưng chúng ta không quay 90 độ, chúng ta quay 135 độ. nó lơn hơn 90 độ vì vậy đây là một gợi ý ta đi xa hơn chế độ "thấp" Chúng ta không biết nó xa bao nhiêu chắc chắn sẽ đi qua chế độ "thấp" Một góc khác mình có thể sử dụng là góc bẹt 180 độ. Nếu một góc lại bắt đầu từ trên cùng như hiện tại. nó sẽ quay 1 vòng cho đến khi chúng ta có một đừng thẳng Lại nhìn vào nút của chúng ta nếu chúng ta bắt đầu từ trên cùng và quay 1 vòng 180 độ chúng ta sẽ kết thúc ở chế độ "Vừa" Đây sẽ được một góc 180 độ Vậy 135 ở đâu? 135 là giữa 90 độ và 180 độ 90 độ không đủ một lượt quay và 180 độ quá xa. vì vây, chúng ta muốn một cái gì đó nằm ở giữa. và những chế độ nào ở giữa 90 và 180 độ ở ngay giữa chúng là chế độ "Thấp vừa" #quay cần quay đến 135 độ về bên phải sẽ là chế độ vừa "thấp vừa"