If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:05

Thuyết minh video

Câu hỏi: Số đo của góc EAC bằng bao nhiêu? kí hiệu cô viết ở câu hỏi ở đây có nghĩa là góc, và đây các chữ cái, EAC. Giờ để đo góc EAC, ta cần tìm góc EAC trong hình vẽ ở đây cách để ta có thể tìm được góc này là dựa vào 3 chữ cái mà đề đã cho. đầu tiên là chữ E, và ở đây là E, Tiếp tục, ta có chữ cái thứ 2, A Và cuối cùng, là chữ C, và như vậy theo thứ tự các chữ cái của đề bài góc mở ra từ đây là góc ta cần tìm và như vậy số đo góc này bao nhiêu? Thông dụng nhất để đo số góc ta sẽ dùng thước đo góc, nhưng ở đây ta không có thước đo góc, nên không dùng được, nhưng quan sát này, đề bài cho ta thông tin trên hình vẽ và ta có thể từ đó để tìm ra đáp án. đây là góc lớn EAC, được tạo thành bởi 2 góc nhỏ hơn. đây là góc đầu tiên, EAD góc ở đây, EAD cộng với góc này, tên là DAC. góc DAC. 2 góc này, góc đầu tiên là từ đây tới đây và góc thứ 2 giới hạn từ đây tới đây, gộp 2 góc này lại, tạo ra góc ta cần tìm. như vậy nếu ta cộng số đo 2 góc này, ta sẽ biết được số đo góc ta cần tìm bởi vì góc ta cần tìm là góc lớn này. Như vậy bắt đầu với EAD 35a 00:02:00,124 --> 00:02:02,914 ta có thể thấy, có số đo là 60 độ. đây là góc 60 độ. cộng với góc DAC là 75 độ và như vậy, nếu ta lấy 60 độ cộng cho 75 độ sẽ là góc ta cần tìm. Đây là 60 cộng 75 ta cộng lại 60 cộng 70 bằng 130 là 13 với 0 vì ta đang cộng hàng chục cộng 0 đơn vị với 5 đơn vị bằng 5 đơn vị vậy 130 cộng 5 thì bằng 135 độ như vậy số đo góc ta cần tìm, góc EAC là bằng 135 độ.