If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:43

Thuyết minh video

Số đo của góc COB là bao nhiêu? Đây là C. Đây là O. Và đây là B. Đề bài yêu cầu chúng ta, tìm số đo của góc ở ngay đây? Đây là góc COB. Và đề bài rõ ràng không cho ta số đo của nó. Chúng ta phải tìm ra nó. Và điều mà họ cho chúng ta đó là họ cho số đo của các góc liền kề. Góc này 45 độ. Góc DOC là liền kề vì nó có 1 cạnh chung, đoạn OC với góc COB. Và họ cho ta số đo của góc kết hợp. Nếu các em lấy 2 cạnh ngoài của 2 góc, 2 đoạn ở phía ngoài này, nếu các em nhìn vào góc BOD, họ cho ta biết góc DOB bằng 70 độ. Vậy thì nếu số đo của góc tạo bởi 2 cạnh ngoài của 2 góc kề nhau, 2 tia ngoài cùng, nếu các em tiếp tục như thế, nếu góc này bằng 70 độ và 1 trong 2 góc kề nhau bằng 45 độ, thì góc còn lại ở đây phải bằng 70 trừ 45. Nói cách khác thì góc chưa biết này cộng với 45 dộ sẽ bằng 70 độ. Hay góc chưa biết sẽ bằng 70 độ trừ đi 45 độ. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? Vâng, nếu là 70 trừ 40 ta sẽ được 30. Nhưng chúng ta phải trừ thêm 5 nữa. Nên nó sẽ bằng 25 độ. Vậy số đo của góc COB là 25 độ.