If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:44

Equivalent fraction and whole number multiplication problems

Thuyết minh video

Ở đây chúng ta có: 2 nhân 4/3 = 8 nhân khoảng trống. mình khuyến khích bạn tạm dừng video này lại và thử nghĩ xem khoảng trống có thể bằng bao nhiêu. Vậy, mình giả sử rằng bạn đã tính thử rồi nhé. Bây giờ, hãy bắt đầu nào. Vậy, 2 * 4/3 chúng ta có thể thấy nó tương tự với -- nếu chúng ta viết lại 4/3 này -- nó sẽ bằng với 2 nhân -- thay vì viết 4/3 như thế này, mình sẽ viết nó thành 4 phần ba. mình biết là nghe nó y như nhau, mình đã nói 2 câu tương tự nhau, nhưng ý mình là mình sẽ viết số 1/3 bốn lần. 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3. Nếu mỗi số này là 1/3, thì rõ ràng chúng ta có bốn số 1/3. Đây là bốn số 1/3. Vậy, 2 * 4/3 sẽ tương tự với 2 nhân bốn số 1/3. Bây giờ, nó sẽ bằng bao nhiêu nào? Xem nào, nó sẽ bằng với để mình copy và dán cái này vào - Nó sẽ bằng cụm này, nhân 2. Vậy, đây là một nhóm các số 1/3, hoặc 4 số 1/3, hoặc một nhóm của một trong các số 4/3, sau đó chúng ta sẽ có một nhóm khác, và chúng ta cộng 2 nhóm này với nhau. Rõ ràng nó sẽ là 2 lần 4/3. Vậy, hãy cộng chúng với nhau nào. Bây giờ, chúng ta có bao nhiêu nào? Xem nào, chúng ta có một loạt các số 1/3, và chúng ta cần phải đếm lại chúng. chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số 1/3. Và để làm rõ hơn những gì chúng ta đang làm, chúng ta có thể lờ dấu ngoặc đơn này đi, và chỉ cộng tất cả các số lại với nhau. Điều này sẽ giúp nó rõ ràng hơn, vậy mình sẽ làm như thế nhé. chúng ta có 8 số 1/3, và chúng ta đang cộng chúng lại với nhau, chúng sẽ chính xác bằng 8/3. Vậy, để mình bỏ dấu này, dấu này, và dấu này đi... Và thật sự rằng, hoặc rõ ràng, hoặc hy vọng nó rõ ràng rằng cụm này sẽ bằng 8 * 1/3. chúng ta có 8 số 1/3 ở đây. Vậy trở lại với câu hỏi ban đầu, nó sẽ bằng bao nhiêu? 2 * 4/3 sẽ bằng 8 * 1/3. Và chúng ta cũng đã thấy ở trên rằng 8 * 1/3 sẽ bằng 8 1/3. Vậy chúng ta cũng có thể viết nó thành như vầy. 8 trên 3. mình sẽ dùng bằng màu khác. 8/3.