If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:06

Nhân một phân số với một số nguyên một cách trực quan

Thuyết minh video

Chúng ta đã thấy rằng phân số 2/5, hay các phân số giống như phân số 2/5, có thể được viết như 2 nhân 1/5, giống như như vậy bằng với có hai 1/5 như vậy 1/5 + 1/5 Và nếu muốn hình dung nó để tôi vẽ một lỗ trống ở đây và chia nó thành 5 phần bằng nhau Và như vậy điều này đại diện cho hai trong số năm phần Đây là phần đầu tiên trong số năm phần, và đây và đây là phần thứ hai của năm phần, Nghĩa là 2/5, 2/5, 2/5. Bây giờ hãy nghĩ về một cái gì đó thú vị hơn một chút 3 nhân 2/5 sẽ tương ứng với gì? 3 nhân 2/5. Và tôi khuyến khích bạn tạm dừng video này và dựa trên những gì chúng tôi vừa làm ở đây hãy suy nghĩ về những gì bạn nghĩ rằng điều này sẽ tương đương Chúng ta đã thấy rằng 2/5 sẽ tương tự như --để tôi viết lại điều này thay vì 3 nhân 2/5 được viết lại như thế này, để tôi viết 2/5 như thế vì vậy điều này tương tự như 3 nhân 2 nhân 1/5 Và phép nhân, chúng ta có thể nhân 2 lần 1/5 đầu tiên và sau đó nhân với 3, đầu tiên và sau đó nhân với 3 Hoặc chúng ta có thể nhân 3 với 2 đầu tiên và sau đó nhân với 1/5. Vì vậy, bạn có thể xem điều này theo nghĩa đen là bằng 3 lần 2 tất nhiên là 6, vì vậy đây là điều tương tự như 6 lần 1/5. Và nếu chúng ta cố gằng để hình dung lại điều đó thì đó là toàn bộ Đó là tổng thể khác mỗi phần trong số những phần này được chia thành 5 phần bằng nhau Và vì vậy chúng ta sẽ tô màu cho sáu trong số đó. Vậy đó là 1/5 thứ nhất, 1/5 thứ hai, 1/5 thứ ba, 1/5 thứ tư 1/5 thứ năm, và điều đó sẽ đưa chúng ta đến một tổng thể và sau đó chúng ta có 6/5 như thế. Vì vậy, theo nghĩa đen 3 lần 2/5 có thể được xem như là 6/5. Và tất nhiên, 6 lần 1/5, hoặc 6/5, có thể được viết như vậy-- như vậy điều này bằng, theo nghĩa đen - để tôi vẽ cùng một màu - 6/5, 6 trên 5. Bây giờ bạn có thể đã nói, tốt rồi, nếu chúng ta thay vì xem 2/5 như thế này, như chúng ta đã làm trong ví dụ này, Chúng tôi xem 2/5 là 1/5 cộng với 1/5, điều gì sẽ xảy ra sau đó? Vâng, chúng ta hãy thử nó. Vì vậy, 3 nhân 2/5 - tôi sẽ viết lại nó - 3 lần 2/5, 2 trên 5, cũng giống như 3 nhân 1/5 cộng với 1/5. 2/5 cũng giống như 1/5 cộng với 1/5. Vì vậy, 3 nhân 1/5 cộng với 1/5 có thể bằng , tôi chỉ phải có nghĩa đen là ba trong số này được cộng vào với nhau. Vì vậy, nó sẽ được 1/5 cộng với 1/5 cộng với 1/5 cộng 1/5 cộng với- Tôi nghĩ bạn có ý tưởng ở đây cộng 1/5 cộng 1/5. Điều này sẽ là gì? chúng tôi nghĩa đen có 6/5 ở đây Chúng ta có thể bỏ qua các dấu ngoặc và chỉ cần cộng tất cả các số với nhau Chúng tôi, một lần nữa, có 1, 2, 3, 4, 5, 6/5. Vì vậy một lần nữa, đây là bằng 6/5. Vì vậy, Rất hy vọng điều này cho thấy rằng khi bạn nhân - 2/5 chúng ta thấy đã đại diện cho hai lần 1/5s. Chúng ta đã thấy điều đó, hoặc 2 nhân 1/5. Và 3 nhân 2/5 là nghĩa đen tương tự như 3 nhân 2 nhân 1/5. Trong trường hợp này,điều đó có thể là 6/5.