If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:19

Thuyết minh video

Nếu có 6 người trong gia đình của bạn và mỗi người uống 4/5 của một đơn vị đo lường galông sữa mỗi tháng giữa hai số là số galông sữa gia đình của bạn sẽ uống mỗi tháng Vậy hãy suy nghĩ về điều này một chút vì vậy tôi đã có galông của tôi ở đây để lấy cảm hứng có 6 người trong gia đình tôi hoặc gia đình của bạn, bất kể gia đình của ai chúng ta đang nói và mỗi người uống 4/5 đơn vị galông mỗi tháng vì vậy, chúng ta sẽ có 6 lần 4/5, hay 4/5 nhân với 6 lúc này, điều này sẽ bằng bao nhiêu? Có vài cách chúng ta có thể suy nghĩ về điều ny Một, chúng ta có thể biểu diễn 6 như một phân số Chúng ta có thể nói rằng điều này giống như 6/1 nhân với 4/5 Và bạn nhân các tử số Bạn nhân có mẫu số 6x4=24 và 1x5=5 Như vậy 24/5 đơn vị galông sẽ được uống mỗi tháng Và điều này tương tự, hãy xem 5 ước của 20 và dư 4 Như vậy chúng ta có thể viết điều này bằng 20/5 cộng 4/5 để tôi di chuyển qua một chút không chạy ra khỏi không gian điều tương tự đây là 4 Như vậy đây là 4 và 4/5 Đó là một cách để suy nghĩ về nó Cách khác, bạn có thể nghĩ điều này bằng 4/5 nhân với 6 điều tương tự như 4/5 cộng 4/5 cộng 4/5 Tôi nghĩ rằng bạn có ý tưởng--cộng 4/5 cộng 4/5 cộng 4/5 Theo nghĩa đen, chúng ta đã lấy 6 lần của 4/5 và đã cộng chúng với nhau Và điều này sẽ bằng gì? Điều này sẽ là 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 trên 5 Đây là bao nhiêu 1/5 mà chúng ta có đây là 6 nhân với 4 hoặc bạn có thể nói 4 nhân với 6 trên 5, bằng 24 trên 5 mà chúng ta đã tìm ra là 4 và 4/5 Như vậy cả 2 cách chúng ta sẽ uống 4 và 4/5 đơn vị galông mỗi tháng Bây giờ hãy thử trả lời trả lời câu hỏi thực tế Giữa hai số này là gì? giữa 4 và 5 đơn vị galông một tháng 4 và 4/5 là đúng ở khoảng giữa 4 và 5 chúng ta đã nhận được nó là đúng