If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:42

Thuyết minh video

chúng ta có một loạt các bộ phim. Mỗi phim dài khoảng 1 và 3/4 giờ. Nếu chúng ta muốn xem 3 bộ phim, thì chúng sẽ kéo dài trong bao lâu? chúng ta có thể sử dụng trục số bên dưới để giúp tìm ra đáp án. Vậy, mỗi phim dài 1 và 3/4 giờ. Vậy giả sử phim đầu tiên... giả sử phim đầu tiên là phim Schúng tar Wars, đây là phim mà thầy sẽ thêm vào trong bất kỳ chuỗi phim nào. Vậy nó sẽ kéo dài 1 và 3/4 giờ. Đây là, xem nào, đây là 1... 1 và chúng ta sẽ có thêm 3/4 nữa. Mỗi đoạn nhỏ này là 1/4, bởi vì chúng ta có 4 đoạn giữa 1 và 2, 1, 2, 3, 4. Vậy chúng ta sẽ xem 3/4 1, 2, 3. Vậy đó là độ dài của bộ phim đầu tiên, sau đó bộ phim thứ hai cũng sẽ dài 1 và 3/4 giờ. Vậy, 1 là 4/4. 1, 2, 3, 4, sau đó chúng ta có thêm 3/4 giờ nữa, 1, 2, 3, và như thầy đã nói đấy, 4/4 và 3/4 bằng 7/4. Vậy 1 và 3/4 bằng với 7/4, và các em cũng có thể thấy ở đây, khi thầy tô 1 và 3/4 bằng màu xanh, thật ra thì thầy đã tách 7/4 ra. Tương tự như vậy... màu hồng ở đây. Và bây giờ hãy tô nó bằng màu xanh lá. Thật ra phim Gandhi dài hơn 1 và 3/4 giờ, nhưng nó thật sự là một bộ phim hay, và đó là lí do thầy cho nó vào đây, bởi vì nó là một trong những bộ phim yêu thích của thầy. Vậy, hãy thực hiện khoản thời gian 1 và 3/4 giờ khác nào. Vậy... hoặc chúng ta cũng có thể đổi nó thành 4/4 + 3/4 giờ, hoặc 7/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và nó kéo dài đến 5... vậy điểm này là 5 và 1/4 giờ. Hãy xem xem chúng ta có cùng... chúng ta có cùng kết quả khi chúng ta tính... khi chúng ta tính bằng phép toán không nào. thầy đoán rằng nó cũng bằng như vậy. Nhưng mỗi bộ phim dài 1 và 3/4 giờ, chúng ta cũng đã nói rằng 1 và 3/4 giống với 1 + 3/4, giống với... 1 bằng với 4/4, vậy nó sẽ là 4/4 + 3/4, bằng với 7/4. Và một cách khác để đổi hỗn số thành một phân số thích hợp đó là nói rằng: Hey nhìn này! 4 nhân 1 bằng 4, và đó là nơi chúng ta có được 4/4, + 3 bằng 7, 7/4. Bây giờ, chúng ta sẽ... chúng ta sẽ xem 3 lần 7/4 giờ, vậy chúng ta sẽ nhân 7/4... 7/4 nhân với 3... nhân 3. Bây giờ, có nhiều cách để giải bài này. chúng ta có thể xem nó như 7 -- 3 lần 7/4, và cộng chúng llại với nhau. Vậy 7/4 + 7/4 + 7/4, sẽ bằng 21 trên 4. Và nếu như các em muốn đổi nó thành hỗn số, 21/4 sẽ bằng với, xem nào, 20 chia hết cho 4 đấy. Vậy chúng ta có thể đổi nó thành 20/4 + 1/4, và 20/4 thì bằng 5. Vậy nó sẽ bằng 5 và 1/4, chính là điểm chúng ta thấy ở đây. Một cách khác để giải đó là, chúng ta có thể nói: 7/4, sau đó chúng ta có thể nhân nó với 3/1... nhân với 3/1. Để làm rõ hơn, đây là chúng ta đang nhân tử số với nhau, và nhân mẫu số với nhau. Vậy ở tử số, chúng ta sẽ có 7 + 7 + 7, đó là 7 nhân 3, và ở mẫu số chúng ta sẽ có 4 nhân 1, bằng 4. Xem nào, nó sẽ bằng 7 nhân 3 trên 4, hoặc 21/4, chính là số chúng ta đã thấy, là 5 và 1/4.