If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:08

Nhân một phân số đơn vị với một số nguyên

Thuyết minh video

Hãy nghĩ thử xem 1/2 nhân 5 biểu diễn như thế nào, hoặc bằng bao nhiêu nhé. Vậy, một cách để nghĩ về vấn đề này đó là nó có thể là 5 lần 1/2 cộng lại với nhau. Vậy, chúng ta có thể xem nó như là 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, bằng với 1 + 1 + 1 + 1 + 1, trên 2, bằng với 5/2. Một cách khác nữa để giải bài này đó là bắt đầu với 5 ô. Ví dụ, đây là 1 ô. Để thầy copy và dán để chúng trông giống nhau. Sau đó thầy dán nó. Vậy đây là 2 ô. Đây là 3 ô. 4 ô. Và 5 ô. Vậy, một cách khác nữa để giải bài này đó là bắt đầu với 5 ô vuông, và chúng ta lấy 1/2 chúng. Vậy 1/2 của chúng bằng bao nhiêu? Xem nào. chúng ta có 5 ô vuông, vậy chúng ta sẽ lấy -- 5 chia 2 bằng 2 và 1/2. Vậy chúng ta sẽ được đến đây. Để thầy làm như thế này. VẬy chúng ta sẽ được ô này. chúng ta sẽ được ô này. Và chúng ta sẽ được phần này. Bây giờ, nó có bằng 5/2 không? Xem nào, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chia mỗi ô này làm 2? Hãy làm thử nào. Vậy, nếu chúng ta nhân -- chúng ta sẽ chia mỗi ô làm 2. Vậy, thay vì có 5 ô vuông, bây giờ chúng ta có 10 nửa ô vuông. chúng ta đã tô bao nhiêu nửa ô vuông nào? Xem nào, chúng ta đã tô 1, 2, 3, 4, 5. Vậy nó sẽ bằng với 5/2. Vừa rồi chúng ta đã xem xem phép nhân thực sự có nghĩa là gì. Nhưng nếu như các em hỏi, hey, làm thế nào để tính nó đây? Xem nào, cách mà các em có thể nghĩ đến, và nhân phân số chỉ đơn giản đến từ quan điểm này thôi, đó là miễn là các em có thể biểu diễn cả 2 số dưới dạng phân số, và với 5 thì chúng ta cũng biết nó bằng với 5/1, vậy chúng ta chỉ cần nhân số này với 5/1. Vậy bây giờ chúng ta đã biểu diễn cả 2 số dưới dạng phân số, chúng ta chỉ cần nhân tử số với nhau. Vậy, 1 nhân 5 trên 2 nhân 1. Và nó sẽ bằng bao nhiêu? Xem nào, 1 * 5 bằng 5. 2 * 1 bằng 2. Vậy một lần nữa, chúng ta được 5/2.