If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:20

Visually converting tenths and hundredths

Thuyết minh video

Cái thầy muốn làm với phân số 8/10 là bằng cách nào chuyển phân số này thành một phân số có mẫu số bằng 100. thầy có thể để dấu chấm hỏi ở đây. Hoặc có thể là một dấu sao ở đây. dấu sao/100. Và cái thầy quan tâm đó là dấu sao sẽ bằng bao nhiêu? 8/10 sẽ bằng dấu sao/100? vậy dấu sao bằng bao nhiêu? Và thầy khuyên các em nên dừng video lại, để suy nghĩ trước một tí. Bây giờ, để giúp chúng ta làm việc Thì thầy đã có một bảng nhỏ ở đây, thực ra là 2 cái khung để xem xem là 8/10 sẽ trông thế nào. Và sau đó, thầy có một cái bảng tương tự, nhưng thay vì chia thành 10 phân, thì thầy chia nó thành 100 phần. thầy đã chia cái bảng thành 100 phần bằng nhau. Và chúng ta chỉ phải viết ra đây rằng bao nhiêu, trong số 100 phần bằng nhau này thì tương đương với lại 8 trong số 10 phần bằng nhau của cái khung bên cạnh. Vậy hãy thử suy nghĩ xem? Một lần nữa, chúng ta có 10 phần bằng nhau ở khung bên đây. Và chúng ta có thể đánh dấu từng phần chúng ta có thể đánh dấu 1,2,3,4, 5,6,7,8 trong tổng số 10 phần. Và cái khung này đây, cái hình này, thì biểu diễn cho phân số 8/10. thầy đã đánh dấu 8 trong số 10 phần. Bây giờ, làm thế nào để thầy có thể làm giống vậy, với 100 phần bên đây. Bên đây là một cái khung tương tự. Bây giờ ,nếu thầy muốn tô màu hay là đánh dấu, một số lượng ô tương tự như bên trái, Để thầy chuyển sang dùng cây cọ nhỏ. Vậy thì, 1/10 ở bên đây thì sẽ tương đương với 10/100 được tô bên đây. Vậy đây là 10/100. Rồi 2/10 hay là cái phần mười thứ 2, mỗi khi thầy tô một cái phần mười nào đó thì nó tương đương với lại 10/100 ở ô bên đây. Cái điều đó thật là hay, cho nên để thầy viết nó riêng ra đây. chúng ta thấy rằng 1/10 ở đây sẽ bằng 10/100. Mỗi khi thầy tô một cái phần 10, 1/10 ở bên trái đây. Thì nếu các em nhìn sang khung bên đây, 1/10 đó sẽ tương đương với 10/100. 1 phần trong tổng số 10 phần, sẽ tương đương 10 phần trong tổng số 100 phần. Vậy nếu như thầy muốn tô 8 trong số 10 phần, thì nó sẽ bằng với 8 x 10, sẽ bằng với 80 phần trong tổng số 100 phần. Và hãy nhìn ngay ở bên đây. chúng ta đã tô được 10, 20 phần rồi. Tô thêm trên đây nữa là được 30 phần. 40/100. 50/100. 60/100. 70/100. Và 80/100. Hãy để ý là, thầy đã tô một diện tích bằng với khung bên trái, và thầy tô như vậy chỉ để làm nó rõ ràng hơn một tí thôi. Cuối cùng là, thầy đã tô một diện tích tương đương nhau trên 2 cái khung bằng nhau. Nhưng ở bên phải đây, các em xem, thầy đã tô được bao nhiêu phần rồi? thầy đã tô được 80 phần rồi, bây giờ, để thầy chuyển lại thành bút. thầy có ở đây, là 80 phần đã được tô trong tổng số 100 phần. trong khi ở đây, thầy đã tô được 8 trong tổng số 10 hình chữ nhật. Nhưng số lượng ô như vậy, thì diễn tích vẫn bằng nhau. Vậy thì 2 phân số đó, là 2 phân số tương đương nhau. Vậy là 8/10 thì bằng 80/100. đó là 2 phân số tương đương nhau. Vậy là các em vừa chia mỗi phần của cái khung bên phải này thành 10 phần bằng nhau. Và các em thậm chí cũng có thể tính toán bằng đại số. Vậy thì nhìn đây, nếu chúng ta chia mỗi phần của khung bên này thành 10 phần nhỏ nữa. Thì nếu chúng ta nhân mẫu với 10 thì nó sẽ thành 100. Nghĩa là mỗi một phần, trong số 8 phần ở khung bên trái này thì sẽ biểu diễn cho 10 phần của cái khung bên phải. Vậy chúng ta sẽ được, 8 ở khung bên trái sẽ tăng gấp 10 lần khi nó ở khung bên phải đây. Vậy thì 8 x 10 = 10. 10 x 10 = 100. 8/10 sẽ bằng với 80/100. Và thông thường, nếu các em cố gắng viết một phân số và không làm thay đổi giá trị thực của số đó, Vì các em muốn có một phân số tương đương, thì ngay khi đó các em có thể nhân mẫu sô, và tử số với cùng một số, thì các em sẽ không làm thay đổi giá trị của phân số đó. Điều đó cũng đúng khi các em chia tử và mẫu cho cùng một số. Thì các em cũng sẽ không làm thay đổi giá trị của phân số đó. Trong trương hợp này, chúng ta đã nhân cả tử và mẫu số với 10. Và các em đã thấy tại sao chúng ta làm được vậy.