If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:10

Phân tách các số có hàng phần trăm

Thuyết minh video

Vậy thầy có một hình vẽ ngay đây, với hình vuông này, thầy sẽ chia nhỏ nó ra thành 100 hình vuông bằng nhau và thầy sẽ tô màu chúng hãy xem chúng ta đã tô bao nhiêu ô rồi. mỗi hàng ngang chúng ta có 10 hình vuông, vậy chúng ta có 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Vậy chúng ta đã tô màu được 47 ô vuông trên 100 ô vuông nhỏ này rồi. Hoặc nói theo một cách khác rằng, những hình vuông được tô xanh biển và xanh lá ở đây, đại diện cho 47 phần trăm của hình. Chúng đại diện cho 47 phần trăm của toàn hình lớn ngay đây. Giờ điều thầy muốn làm tiếp theo là phân tích phân số này ra. thầy muốn viết nó thành 40 trên, để thầy viết lại nó ra như vầy, thầy muốn viết nó lại thành 4 phần 10, cộng, cộng cái gì đó trên 100. Và thầy sẽ kí hiệu là dấu sao. Cộng dấu sao trên 100. Và câu hỏi của thầy là, dấu sao đó sẽ bằng bao nhiêu? Dấu sao này sẽ bằng bao nhiêu nào? Hãy tạm dừng video này lại và thử tự tính xem nào. Được rồi, giờ chúng ta hãy cùng nhau giải nào. Vậy điều đầu tiên chúng ta có thể chắc chắn là chúng ta có thể nói rằng 47 trên 100 sẽ bằng cho 40 phần trăm, 40 phần trăm, chúng ta có thể thấy hình ở đây 10,20,30,40 phần trăm đây là 10, 20 30, 40 phần trăm, cộng cho, 1,2,3,4,5,6,7 phần trăm. cộng cho 7 phần trăm. Giờ chúng ta có 40 phần trăm sẽ tương đương với 4 phần 10. 40 phần trăm sẽ tương đương với 4 phần 10, chúng ta có thể phân tích nó ra theo nhiều cách khác nhau. Cách đầu tiên là chúng ta có thể xem như hình vuông lớn này đây được chia ra làm 10 phần vậy đâu sẽ là 1 phần 10, đây sẽ là 1 phần 10 khác, đây sẽ là 1 phần 10 khác nữa, và đây là 2 phần 10. Và đây chúng ta có 3 phần 10. thầy đang chia hình vuông lớn này đây ra làm các phần mười bằng nhau. Nếu thầy không chia hình vuông lớn nhất này đây thành các phần trăm mà chia thành các phần mười thì chúng ta sẽ có đây là 4 phần mười. đây là 5 phần mười, 6 phần mười, 6 phần mười, 7 phần mười, 8 phần mười, và 9 phần mười, và rồi 10 phần 10. Hãy để ý này, nếu các em nhìn theo các đường màu cam các em sẽ thấy thầy không chia ra 100 phần bằng nhau, mà là chia thành 10 phần bằng nhau. Và như vậy chúng ta sẽ thấy 40 phần trăm được tô màu màu xanh ở ngay đây, sẽ tương đương với 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10, và 4 phần 10. Vậy nên chúng ta có 4 phần 10 ở ngay đây. chúng ta có thể nghĩ theo một cách khác, khi các em xét từ phần trăm về phần mười, thì mỗi 10 phần trăm sẽ tương đương với 1 phần mười, Nghĩa là chúng ta sẽ chia mẫu của phân số cho 10, khi các em chuyển từ phần trăm về phần mười. Và chúng ta cũng sẽ phải chia cả tử cho 10, khi các em chuyển từ phần trăm về phần mười. Vậy 40 chia 10 sẽ là 4, 100 chia 10 sẽ bằng 10. Vậy hi vọng rằng các em sẽ thấy hợp lý rằng 40 phần trăm chính bằng 4 phần mười. Nhưng còn phần còn lại sẽ là bao nhiêu? chúng ta vẫn còn 7 phần trăm thừa lại kia. Vậy 40 phần trăm cộng 7 phần trăm sẽ đúng bằng 4 phần mười cộng 7 phần trăm. Vậy dấu sao ngay kia kia sẽ bằng cho, hãy để thầy xóa nó trước. Dấu sao ở ngay đây, thầy có thể viết thành 7 phần trăm. Vậy các em có thể thấy, 47 phần trăm, chính là phần hình mà chúng ta đã tô màu lên, sẽ bằng cho 4 phần mười, chính bằng 40 phần trăm, là phần hình được tô màu xanh biển, cộng cho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 phần trăm ở ngay đây. 47 trên 100, hay 47 phần trăm sẽ bằng 4 phần mười cộng 7 phần trăm.