If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:46

Thuyết minh video

- [Thuyết minh] chúng ta có một bài tập ví dụ từ các bài tập của Khan Academy. Đây là một bài toán về phân tích phân số. Số đề cử là 100. Hãy sử dụng trục số đã cho để hoàn thành phương trình. Phương trình cho biết 26/100 bằng sao/10 cộng 6/100. Đề bài cho chúng ta trục số này, và trên trục số này -- Xem nào, ở đây là số 0, 0/10, đồng nghĩa với 0, và nó kéo dài cho đến 26/100. Hãy xem xem nó có dễ hiểu không nhé. Xem nào, chúng ta thấy ở giữa 0/10 và 1/10, họ chia thành 10 đoạn bằng nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , 9, 10. Vậy nếu chúng ta chia 1/10 thành 10 đoạn nhỏ, mỗi đoạn sẽ là 1/100. 1/100 là 1/10 của 1/10. Vậy ở đây sẽ là 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10/100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20/100. 21, 22, 23, 24, 25, 26/100. Vậy đó chính là những gì đề bài cho ở đây. Vậy đề bài nói rằng 26/100, chính là số ở đây, bằng sao/10, chính là phần được tô màu hồng này, + 6/100. 6/100 là phần màu xanh ở đây. Cộng với 6/100. CỘng 1, 2, 3, 4, 5, 6/100. Vậy ở đây bằng bao nhiêu? Mũi tên màu đỏ tươi, hay màu hồng này? chúng ta có thể gọi nó là 20/100. Nếu chúng ta đếm nó là 10, 20/100. Hoặc, các em cũng có thể thấy rằng, nó là 2/10. Vậy 26/100 sẽ bằng 2/10 + 6/100. Và chúng ta được số này. Vậy ở đây sẽ là 2/10.