If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:25

Adding fractions (denominators 10 & 100)

Thuyết minh video

Hãy coi xem, chúng ta có thể lấy 3/10 + 7/100 được không nào. Và thầy khuyên các em nên thử cộng 2 phân số này lại theo cách của các em trước, trước khi thầy làm chuyện đó, và thầy sẽ cho các em một dấu gợi ý. Bây giờ, thật khó để cộng 2 phân số này lại. các em đang cộng 3/10 và 7/100. các em đang cộng 2 phân số với 2 mẫu số khác nhau lại. Vậy điều thầy muốn khuyên các em làm là hãy tìm cách viết số 3/10 thành một số mà có mẫu số bằng 100, hoặc là biến số đó thành dạng 100, và sau đó coi xem là các em có thể cộng 2 số đó lại được không. Được rồi, đó là thầy đang giả sử các em là người làm đầu tiên. Còn giờ, làm thế nào để thầy có thể viết lại số 3/10, và thầy sẽ cố gắng hình dung nó. Vậy thì, thầy có 2 cái khung ở đây, các em có thể xem đây là 1 cái khung, và đây nữa cũng là một cái khung. Và cái khung này, được chia thành 10 phần 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10. Vậy thì 3/10 trong thế nào nhỉ? Dễ thôi, nó sẽ bằng là 1,2 và 3 phần, trong số 10 phần có ở đây. Bây giờ , chuyện gì sẽ xảy ra, nếu các em lấy mỗi phần trong số 10 phần này và các em chia chúng thành 10 ô nhỏ hơn? Có nghĩa là, các em láy một trong số 10 phần ở đây, và các em chia chúng thành 10 ô nhỏ hơn. Vậy thì, các em có 10 phần, và mỗi phần sẽ chứa 10 ô nhỏ bên trong. Vậy là các em sẽ có 100 ô nhỏ. Rồi thì, mỗi ô, sẽ là được hiểu là 1/100. Vậy thì 10 -- để thầy viết theo cách này. 10 x 10 Và các em sẽ có 100 ô nhỏ. Và 3/10 sẽ tương đương với bao nhiêu ô nhỏ? Dễ thôi, mỗi một phần mười bây giờ sẽ bằng 10. các em sẽ có 10, 20 và -- để thầy tô đạm hơn. Vậy thì 10, 20, và 30 ô nhỏ. Vậy thì phần này đây. Đây này, để thầy ngoặc nó lại -- phần này sẽ bằng 3 x 10, sẽ bằng 30. 10 x 10 = 100. Vậy đây là cách để chúng ta biến đổi mẫu số Thay vì tìm cách để chuyển thành số phần 10, thì chúng ta sẽ tìm cách để chuyển thành sô phần 100. Và bây giờ , tử số của chúng ta, 3/10 thì tương đương với 30/100 Vậy thì, chúng ta có thể viết lại phân số này. chúng ta đã nhân tử với 10, và chúng ta đã nhân mẫu với 10 việc đó không làm thay đổi giá trị của phân số. 30/100 vẫn có cùng giá trị với 3/10 . Vậy thì khi các em làm như vậy, thì các em có thể viết 3/10 lại thành 30/100 3/10 thì tương đương 30/100. Vậy giờ chúng ta đã có thể cộng với 7/100. Hoặc cách làm khác là, 3/10 thì tương đương 30/100. Và chúng ta cộng với 7/100. Và bây giờ, chúng ta sẽ lấy 30 + 7 chúng ta sẽ lấy 30 + 7. Hoặc là chúng ta có thể nói là, kết quả bây giờ là 37/100. Và số 7 ở đây, mà chúng ta vừa cộng vào ở đây-- thầy sẽ đồ đậm nó lên nữa. Số 7 cộng thêm này đây, để thầy viết nó thành màu khác. 7/100 này mà chúng ta đang cộng vào, thì sẽ bằng 1, 2 để thầy tô rõ hơn một ít. 1, 2, và chúng ta sẽ tô đến 7 ô. Xem nào, 1, 2,3, và tới đây là được 7/100 Để thầy chuyển lại thành bút. Và vậy là xong, đây là 7/100 vậy thì 30/100 + 7/100 sẽ bằng 37/100.