If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:16

So sánh các phân số 1 (khác mẫu số)

Thuyết minh video

Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập về cách so sánh giữa các phân số khác nhau. Vậy giờ thầy đầu tiên thầy có 2 phần 4, hay 2/4 và thầy muốn so sánh nó với 5 phần 12, hay 5/12 Và thầy khuyến khích các em hãy tạm dừng video lại và thử so sánh xem số nào lớn hơn, 2/4 hay 5/12, hay hai phân số này bằng nhau. Vậy giờ hãy cùng tính nào. Nhìn vào chúng, đầu tiên chúng ta khó có thể nói rằng số nào lớn hơn, và điều đó còn tùy vào cách chúng ta so sánh chúng ra sao. Cách đầu tiên là chúng ta có thể đưa chúng về cùng mẫu số. chúng ta có thể biến đổi hai phân số này sao cho chúng ta có mẫu số giống nhau. Hãy nghĩa nó theo hướng này, liệu thầy có thể viết 2 phần 4 về dạng số gì đó phần 12 được không? Hãy cùng nghĩ xem nào. Nếu thay vì là 4, giờ chúng ta có mẫu số là 12, thì con số mà các em phải chia cho sẽ lớn lên gấp 3 lần đúng không nào. Vậy nên 2 phần mà các em đem đi chia giờ cũng phải lớn gấp 3 lần số đó. Vậy nên các em cũng sẽ phải nhân 3 cho tử số nữa. Nếu chúng ta nhân mẫu số cho 3 thì chúng ta cũng phải nhân tử số cho 3 nữa. Vậy nên, 2/4 sẽ tương đương với 6/12. Một cách khác để cho dễ hiểu là, 2 là một nửa của 4, và 6 cũng bằng một nửa của 12. Giờ chúng ta có thể so sánh 6/12 và 5/12 không nào? chúng ta có thể thấy thầy có nhiều phần 12 ở đây hơn. thầy có 6 phần so sánh với 5 phần 12. Nên thầy có thể so sánh chúng. Và thầy có thể nói rằng, nếu thầy có 6 phần, trong ví dụ này là 6 phần 12, thì nó sẽ lớn hơn là chỉ 5 phần đúng không nào. Vậy nên 6/12 sẽ lớn hơn 5/12 và khi viết dấu lớn hơn này, hãy nhớ là chúng ta sẽ quay phần mở ra về phía số lớn hơn. Đây là dấu lớn hơn này. Vậy vì 6/12 lớn hơn 5/12, nên 2/4 sẽ lớn hơn 5/12, vì 2/4 và 6/12 là hai số bằng nhau. Giờ hãy làm thêm một bài nữa nào. Bài tiếp theo sẽ thú vị hơn đây. chúng ta sẽ đi so sánh giữa 3 phần 5 và 2 phần 3. Tương tự, hãy tạm dừng video và tự làm thử xem nhé. thầy sẽ cho các em một gợi ý, hãy có gắng biến đổi cả hai số để có được mẫu số bằng nhau. Giờ hãy cùng làm nào. Vậy 5 không phải là bội số của 3, và 3 cũng không phải là bội số của 5, vậy nên chúng ta sẽ phải đi tìm bội chung của chúng. Bội số chung của chúng chính là một số có thể chia hết cho cả 5 và 3. Vậy nên số thầy có thể nghĩa ra đầu tiên là 15, chính bằng 3 nhân 5. Vậy giờ hãy viết 3/5 thành một số gì đó phần 15, và cũng biến đổi 2/3 thành số gì đó phần 15. thầy sẽ viết 3/5 thành số gì đó phần 15, Để có được 15, thầy đã phải nhân mẫu cho 3 thầy đã nhân mẫu cho 3. Vậy vì thầy đã nhân mẫu cho 3 thầy cũng sẽ phải nhân tử số cho 3, Vậy nhân cho 3, Vậy 3/5 sẽ tương đương với 9/15. Vì thầy nhân cả tử và mẫu cho cùng một số nên giá trị của phân số sẽ không đổi. thầy chỉ biến đổi 3/5 sẽ tương đương 9/15 Tiếp theo sẽ đến 2/3 để biến đổi 3 thành 15, chúng ta sẽ nhân cho 5, vậy nên chúng ta cũng phải làm điều tương tự ở tử số. chúng ta sẽ phải nhân tử số cho 5. 2 nhân 5 là 10, vậy chúng ta có 2/3 sẽ tương đương với 10/15. Vậy giờ chúng ta có thể so sánh chúng rồi, bởi vì chúng đều là một số phần 15 so sánh với một số phần 15. Vậy số nào lớn hơn 9/15 hay 10/15? Chắc chắn là 10 phần sẽ lớn hơn rồi. Vậy, 10/15 sẽ lớn hơn 9/15. chúng ta sẽ quay phần mở ra của dấu lớn hơn quay về số lớn hơn. vậy nên đây được gọi là dấu bé hơn 9/15 sẽ nhỏ hơn 10/15, và vì 9/15 tương đương với 3/5 và 10/15 và 2/3 là hai số bằng nhau, nên chúng ta cũng sẽ có dấu nhỏ hơn ở đây, 3/5 sẽ nhỏ hơn 2/3.