If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:35

Thuyết minh video

Cái thầy muốn cho các em thấy trong video này là: so sánh 2 phân số 3/4 và 4/5 và thầy muốn làm việc này bằng cách hình dung, suy nghĩ trong đầu Vậy cái thầy sắp làm đây là thầy sẽ có 2 cái hình để diễn tả cả 2 phân số này, vậy thì để thầy sẽ chúng ra, nhưng thầy sẽ chia cái hình đầu tiên này ra, đây là một cái hình to, hình chữ nhật, khi chúng ta vẽ hết ra Đây là một cái hình nguyên, và ngay dưới đây, chúng cũng có một hình tương tự. chúng ta có một hình chữ nhật kích thước y chang. Bây giờ, các em có thể chú ý là thầy đã chia chúng thành nhiều các ô nhỏ bằng nhau. Ở hình đầu, thầy đã chia nó thành 4 ô bằng nhau bởi vì thầy đang đề cập đến bốn phần nên thầy đã chia hình ở trên đây thành 4 phần và thầy đã chia hình dưới đây, hay còn gọi là hình chữ nhật, thành 5 phần, hay là 5 ô bằng nhau. Vây giờ thử suy nghĩ xem, phân số 3/4 biểu hiện cho cái gì Đó sẽ phải chiếm 1 ô, ngay đây, 2 ô, và 3 ô, trong tổng số 4 ô hay là 4 phần. Và 4/5 biểu hiện cho cái gì? Dễ thôi, 4/5 sẽ biểu hiện cho, ở đây là 1 ô, 2 ô, 3 ô, và 4 ô. Vậy khi các em nhìn các ô này bằng mắt, thì hãy nhớ, chúng ta đang có các phần/các ô của 2 hình chữ nhật lớn. Đây là 3 ô trong số 4 ô của hình chữ nhật lớn, còn đây là 4 trong số 5 ô của cùng hình chữ nhật đó. Chuyện đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu các em đang tính toán trên các hình khác nhau có kích thước khác nhau. chúng ta chỉ vừa chia chúng thành các ô khác nhau và các em thấy là nếu các em có 4 trong tổng số 5 ô, thì nghĩa là các em sẽ có nhiều hơn nếu như các em chỉ có 3 trong tổng số 4 ô, và vì vậy, 4/5 thì lớn hơn 3/4 hoặc các em có thể nói là 3/4 thì nhỏ hơn 4/5, hay bằng bất kỳ cách nào khác mà các em muốn diễn tả . Cái ký hiệu các em muốn xài thì luôn mở về phía số lớn hơn. 4/5 > 3/4, và cái phần to hơn của ký hiệu thì hướng về phía 4/5, vậy nên, chúng ta nói 3/4 < 4/5.