If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:55

Thuyết minh video

- Chúng ta hãy thử so sánh phân số 5/3 và 10/7 nói cách khác-- chúng ta xem thử phân số nào trong chúng lớn hơn. Và các em có thể để ý là cả 2 phân số đều lớn hơn 1. 1 là 3/3, đây là 5/3. 1 là 7/7, đây là 10/7. Vậy phân số nào lớn hơn? Để cho dễ hiểu, thầy sẽ minh họa trên trục số và thầy khuyến khích các em dừng video và thử làm tương tự trước khi thầy làm. Được rồi, vậy thầy có một trục số, ở đây. Chúng ta có 0, 1, 2 và, đầu tiên, Thầy chia trục số thành các phần 3. Các em thấy ở đây, là 1/3, đây là 2/3, các vị trí đánh dấu bằng màu xanh ở đây. Các em thấy khoảng từ 0 đến 1 chia thành 3 phần bằng nhau, 1, 2, 3. Và phần từ 1 đến 2 cũng chia thành các phần bằng nhau, 1, 2, và 3 các em có thể thấy ở ngay đây. Nên thầy đánh dấu tất cả-- Thầy đang đánh dấu các vị trí phần 3. Đây là 1/3, đây là 2/3, đây là 3/3, tức là, tất nhiên, bằng 1. Đây là 4/3, và đây sẽ là 5/3. Và nếu tiếp tục, 2 sẽ là 6/3. Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến 5/3, vậy thôi. Ở đây, thầy không muốn điền vào quá nhiều. Vậy 5/3 ở ngay đây. Bây giờ chúng ta xét các phần 7. Để có các phần 7 thầy phải chia các phần trong trục số giữa 0 và 1 hay giũa 2 số bất kì thành 7 phần bằng nhau. Các em thấy ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các em có 7 phần bằng nhau. Nên đây là 1/7, đây là 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, đây là 7/7, thầy có thể viết xuống đây, đây là, 1 cũng là 7/7, 8/7, 9/7, 10/7 ở đây. Đây, đây sẽ là 10/7. Vậy chúng ta có thể thấy cả 10/7 và 5/3 giữa 1 và 2, nhưng cái nào lớn hơn? Chúng ta thấy 5/3 ở bên phải so với 10/7 trên trục số. Thầy sẽ làm nó dễ nhìn một chút. Vậy 10/7 ở đây. Vậy 5/3 ở bên phải 10/7, nên 5/3 lớn hơn 10/7. Chúng ta kí hiệu như thế nào nhỉ? Chúng ta luôn muốn hướng về số lớn hơn. 5/3 is the larger number so we want the larger side 5/3 là số lớn hơn nên chúng ta muốn đầu lớn hơn hay đầu mở về phía số lớn hơn. Phía nhỏ hơn, nói cách khác là đầu điểm này, chỉ vào số nhỏ hơn. Nên chúng ta được 5/3 lớn hơn 10/7.