If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:49

Thuyết minh video

Chúng ta hãy cùng nhau làm vài bài tập về cách trừ hỗn số nhé. Giờ thầy có hỗn số 2 5/8 trừ cho 1 2/8. Kết quả sẽ bằng bao nhiêu nào? thầy khuyến khích các em hãy tạm dừng video lại và thử tự tính xem nhé. Giờ thầy có thể viết lại các số này dưới dạng số trên trừ số dưới, thầy sẽ có đây là 2, thầy chọn đúng màu tím rồi đúng không nhỉ, thầy có 2 5/8, để thầy viết lại nó cách xa hơn một chút, 2 5/8, trừ cho 1 2/8. Và giờ thầy sẽ bắt đầu trừ. thầy sẽ thấy rằng ở cột này đây thầy đang trừ các phần tám với nhau. Vậy thầy có 5 phần tám, và thầy sẽ trừ đi 2 phần tám. Nếu thầy có 5 thứ gì đó và thầy đi trừ cho 2 thứ đó, thì thầy sẽ còn lại 3 thứ đó đúng không nào, và trong trường hợp nào thì thứ đó là các phần tám. Vậy thầy có 5 phần tám trừ cho 2 phần tám sẽ bằng cho 3 phần tám, và tiếp theo thầy có 2 phần trừ cho 1 phần hay là 2 trừ cho 1, sẽ bằng 1. Vậy kết quả sẽ bằng cho một và ba phần tám. Giờ hãy làm một bài khác thú vị hơn nhé. Để xem nào thầy có 3, để thầy tìm một số hợp lý xem, 3 2/5 trừ cho 2 3/5, và các em hãy tạm dừng video và tính thử xem nhé. Giờ thầy sẽ giải nó bằng cách tương tự như trước. thầy sẽ viết lại thành 3, để thầy dùng lại cùng màu giống lúc nãy, thầy có 3 và 2 phần năm, trừ cho 2 và 3 phần năm. 2 phần năm và 3 phần năm. Và ở ví dụ trước , thầy cso 5/8 trừ cho 2/8, và kết quả đơn giản là 3/8. Nhưng ở đây thầy lại có 2/5 trừ 3/5 Khó hơn nhiều đây. vì 3/5 lớn hơn 2/5 Nên thầy phải làm khác đi thầy có thể biến đổi phần nguyên này. thầy có thể lấy 1 phần từ đây, các em có thể nói rằng thầy lấy 1 từ phần nguyên, thầy lấy 1 từ đây và nó sẽ còn lại hai. Và một phần nguyên này sẽ bằng cho 5/5 Vậy nên 2 phần năm cộng 5 phần năm sẽ bằng 7/5 các em có thể xem như rằng, để thầy viết nó ra ở đây, 3 2/5 và 2 7/5 là hai số bằng nhau. 2 7/5. Hai số này là bằng nhau. Tại sao? Vì thầy lấy 1 phần ra từ đây và cộng phần nguyên đó vào đây. Vì phần nguyên đó tương đương 5/5. nên 2/5 cộng 5/5 sẽ bằng cho 7/5. Giờ khi thầy đã biến đổi số này thành 2 7/5, thì thầy có thể đi trừ rồi. thầy có 7/5 trừ cho 3/5 sẽ bằng cho 4/5. Và rồi thầy có 2 phần nguyên trừ cho 2 phần sẽ bằng 0 phần vậy kết quả chỉ còn lại 4/5 Nên thầy có đáp án là 4/5 Hãy làm thêm bài nữa nhé Hãy làm thêm một ví dụ mà thầy phải biến đổi phần nguyên. thầy sẽ viết chúng trên cùng một cột từ trên xuống dưới nhé. Để xem nào, thầy có 7 1/6, trừ cho 4 5/6. Kết quả sẽ ra bao nhiêu nào? thầy sẽ thấy khó mà lấy 1/6 trừ cho 5/6 được, vì 5/6 lớn hơn 1/6. Nhưng thầy có thể biến đổi. thầy có thể lấy một phần nguyên từ đây nên bảy sẽ còn lại sáu. Và rồi thầy lấy phần nguyên đó, chính bằng cho 6/6, và cộng nó cho 1/6 ở đây. Vậy thầy có 1/6 cộng 6/6 sẽ bằng 7/6 Để thầy giải thích lại cho rõ nhé. thầy lấy một phần nguyên từ đây, nên bảy sẽ trở thành sáu, phần nguyên đó bằng cho 6/6, nên thầy sẽ cộng 6/6 đó cho 1/6, và vì thế thầy có 7/6 Nghĩa là thầy lấy một phần nguyên từ đây cộng qua đây và mục đích là để có được 7/6, sẽ lớn hơn 5/6. thầy sẽ lấy 7/6 trừ cho 5/6, thầy sẽ làm bằng màu cam nhé, sẽ bằng cho 2/6. và thầy có 6 trừ 4 sẽ bằng 2. Vậy thầy sẽ được 2 2/6, hoặc nếu các em muốn viết 2/6 theo cách khác, thầy có thể chia cả tử và mẫu cho 2, và thầy sẽ được 1/3, tương đương với 2/6 các em có thể viết theo cách đó cũng được.