If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:29

Thuyết minh video

James và Karlee bắt được một con thằn lằn ở sân sau. Cơ thể nó dài 17/8 inch, và đuôi nó dài 10/8 inch. Tổng chiều dài của cơ thể và đuôi thằn lằn bằng bao nhiêu? Thật tốt rằng chúng ta có một chú thằn lằn nằm ngay cạnh dụng cụ đo, hay thước, hay bạn muốn gọi nó là gì cũng được. Và chúng ta đánh dấu nó theo inch. Không chỉ vậy, nó đã được đánh dấu thành 8 phần của 1 inch. Đây này -- đây là 1 inch, và chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần của 1 inch này. Vậy... xem nào, dài 17/8 inch. Nó sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vậy đoạn này là 17/8, hoặc bạn cũng có thể nhận ra rằng nó cũng bằng với 2 và 1/8. 17 chia 8 sẽ bằng 2 và dư 1. Nhưng chúng ta sẽ chưa nói về vấn đề này. Nhưng chúng ta đã biết chiều dài cơ thể thằn lằn -- 17/8. mình đã đếm 17 đoạn trên từng các 8 đoạn nhỏ này -- 17/8. Sau đó chúng ta có chiều dài đuôi là 10/8 inch. Vậy nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy nó là đoạn này, mình đã đếm 10/8. Vậy đây là chiều dài 10/8 inch, kéo dài lên cho đến đuôi thằn lằn. Và đề bài hỏi chúng ta rằng chiều dài của cả cơ thể và đuôi bằng bao nhiêu? Xem nào, nó sẽ bằng chiều dài của cơ thể cộng với chiều dài đuôi. Vậy chúng ta có 17/8 + 10/8. Vậy chúng ta sẽ được... 17 + 10/8, bằng 27 -- 27/8. Vậy điểm này chính là 27/8. Và nếu như chúng ta muốn viết dưới dạng hỗn số, chúng ta có thể nói rằng, xem nào, 27 chia 8 bằng 3, và còn dư lại 3. Vậy nó sẽ bằng 3 và 3/8. Và chúng ta có thể thấy điều đó trên cây thước này. Nó bằng với 1, 2, 3. Sau đó chúng ta có 1, 2, 3/8. 2 cái này bằng nhau.